W środę 12 października 2022 r. odbyło się spotkanie wicestarosty Powiatu Krakowskiego,  przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz samorządów poświęcone budowie mostu na Wiśle wraz z dojazdami w Jeziorzanach. Podczas spotkania zostały zaprezentowane dwa warianty lokalizacji mostu; wariant preferowany i obecnie procedowany oraz wariant alternatywny, będący propozycją wójta Liszek, burmistrza Skawiny i Stowarzyszenia Przyszłość Ziemi Lisieckiej.

Wariant preferowany jest krótszy, tańszy, nie ingerujący w przyrodnicze obszary chronione, jest odsunięty od zabudowań w Jeziorzanach i nie wymaga żadnych wyburzeń budynków mieszkalnych, a także znajduje się blisko istniejącej przeprawy promowej.

Koncepcja zakłada budowę mostu o długości  385 metrów wraz z dojazdami, dwoma rondami i  ciągiem pieszo-rowerowym co usprawni płynność ruchu. Długość projektowanego mostu wraz z dojazdami wyniesie ok. 645 m.

 

 

  

Wariant alternatywny jest dłuższy, droższy, ingerujący w przyrodnicze obszary chronione, wchodzi  w tereny zabudowane i wymaga wyburzeń kilka budynków. Długość mostu będzie wynosić ok. 410 m a długość dojazdów do niego byłaby znacznie większa niż w wariancie preferowanym. Droga dojazdowa musi być poprowadzona na wyższym nasypie, który rozdzieli część pól i tym samym utrudni dojazd do nich.

 

 

Podczas środowego spotkania z samorządami przedstawiciele powiatu krakowskiego zdecydowanie zaprzeczyli informacjom, że w tym samych okresie przewiduje się budowę drugiego mostu na kanale Łączańskim. Zarezerwowane środki przeznaczone są wyłącznie na budowę mostu na Wiśle wraz z dojazdami i dwoma rondami.

Wszyscy, którzy przybyli na spotkanie byli zgodni co do tego, że most jest potrzebny, tylko należy przedstawić mieszkańcom więcej szczegółów na temat poprawy bezpieczeństwa na istniejącej drodze powiatowej oraz budowy obwodnicy Jeziorzan.

Ustalono, że więcej szczegółów przedstawione zostanie na spotkaniu z mieszkańcami w niedzielę 23 października 2022 r. o godz. 16.00 w Strażnicy w Jeziorzanach.

Przedstawiciele ZDPK poinformowali zebranych, że terminowe uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest bardzo ważne gdyż zakończenie tego etapu pozwoli na kontynuację prac projektowych i zachowanie zarezerwowanych na ten cel środków finansowych w Rządowym Programie Mosty dla Regionów. Z tego programu samorządy mogą uzyskać na mosty 80% dofinansowania, ale tylko w określonym terminie.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie w Jeziorzanach.