Powiat Krakowski zaprasza do udziału w szkoleniu dla wnioskodawców ubiegających się o dotację udzielaną z budżetu Powiatu Krakowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu krakowskiego, w ramach Programu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”.

Termin szkolenia: 14 października 2022 roku, godz. 9:00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line w czasie rzeczywistym, poprzez platformę Cisco Webex Meetings.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail

na adres: bsr@powiat.krakow.pl najpóźniej do 13 października 2022 roku do godz. 12.00.

Na podany przez Państwa adres e-mail prześlemy link do logowania na szkolenie.

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Programu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”, w tym warunki ubiegania się o dotację, zakres wsparcia, termin składania wniosków, proces złożenia wniosków, kryteria oceny wniosków. Omówiony zostanie także formularz wniosku wraz z załącznikami.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu i składania wniosków.

Więcej informacji na temat Programu: https://powiat.krakow.pl/kapliczki

Ważne informacje

Wysłanie e-maila ze zgłoszeniem oznacza zgodę na przetwarzanie wymienionych wyżej danych osobowych przez Administratora danych tj. Powiat Krakowski, z siedzibą w Krakowie, Al. Słowackiego 20 w celu uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krakowie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://powiat.krakow.pl/rodo/.

Wysłanie e-maila ze zgłoszeniem oznacza zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie wizerunku podczas szkolenia on-line na platformie Cisco Webex Meetings, obejmującej rejestrację obrazu i dźwięku, oraz w formie zdjęć i nagrań wideo bez konieczności każdorazowego ich  zatwierdzania, wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych.

Uprzejmie informujemy, że podczas szkolenia on-line wykonywana będzie rejestracja obrazu i dźwięku, który przesyłany będzie pomiędzy uczestnikami spotkania oraz mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pomocą stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiążę się z rozpowszechnieniem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu.

Osoby dołączające do szkolenia wyrażają zgodę na wykonywanie rejestracji obrazu i dźwięku oraz fotorelacji lub zapisu filmowego przez Biuro Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, proszone są o niedołączanie do szkolenia.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy uczestnik szkolenia oraz każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

Program szkolenia do pobrania – pobierz plik pdf