Uchwała nr 353/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr 341/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 października 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert: “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.” – pobierz plik pdf