Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 338/2022 ogłasza wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, zajęcia stanowiska oraz przedstawienia wyników konsultacji wraz ze stanowiskiem Radzie Powiatu w Krakowie.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego, nie wpłynęły żadne opinie.

Informacja o wynikach konsultacji – pobierz plik