W środę, 26 października 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Wręczenie odznaczeń Brązowych Krzyży Zasługi
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Krakowie
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 6. Edukacja w powiecie krakowskim
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Krakowskiego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/422/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Liszki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego II
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego
 13. Wnioski i oświadczenia radnych
 14. Sprawy bieżące
 15. Zamknięcie obrad