27 października 2022r.  w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny. Tym wydarzeniem został zakończony projekt realizowany przez UKS Feniks i Szkołę Podstawową im Jana Kowalczyka w Rzeszotarach przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Projekt obejmował organizacje cyklu warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i  średnich. Uczestnicy  warsztatów zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:

 – Parki Narodowe Polski.

– Zanik bioróżnorodności, bioindykatory, gatunki zagrożone wyginięciem.

– Czystość gleb. Negatywna działalność rolnictwa.

– Czystość wód i powietrza.

Organizacja warsztatów wpłynęła na wzrost świadomości młodych ludzi dotyczącej ekologicznych zachowań, znaczenia różnorodności biologicznej i ważności działań na rzecz ekosystemów.  Udało się podnieść świadomości ekologiczną uczniów, wyrobić gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,  zachęcono do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, wskazano zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska,  uświadomiono potrzeby ochrony środowiska, dbania o bioróżnorodność, ochronę i zwiększenia populacji różnych gatunków roślin i zwierząt.

Ważnym elementem zadania był wieńczący projekt „Bioróżnorodność wokół nas – 2022”

Powiatowy Konkurs Ekologiczny, składający się z 2 etapów – szkolnego i powiatowego finału. W pierwszym etapie  uczniowie rozwiązywali test o tematyce ekologicznej w szkołach. Wyłonieni laureaci spotkali się na etapie powiatowym w dniu 27 października 2022r.

Pierwsze miejsce zdobyła Bator Maria-  uczennica klasy 7 SP w Rzeszotarach, drugie miejsce przypadło również uczennicy z Rzeszotar Oliwi Gdula (klasa8), a trzecie zajął Roch Gołąbek uczeń klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych.

Zwycięzcom gratulujemy wygranej a wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia za rok.