Harmonogram posiedzeń komisji w listopadzie 2022r.  Komisja Rewizyjna 29 listopada godz. 9:30; Komisja Budżetu i Rozwoju 28 listopada godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 28 listopada godz. 10:00; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 30 listopada godz. 9:20; Komisja Edukacji Publicznej 24 listopada godz. 13:00; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 29 listopada godz. 13:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 28 listopada godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 29 listopada godz. 8:30; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 29 listopada godz. 11:00; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 28 listopada godz. 13:00. XLVII Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 30 listopada 2022 roku o godz. 11:00.  1) Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 2) Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego "Powiat Krakowski 2030" 3) Plan pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2023.