Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 113/2022 z dnia 14 listopada 2022r przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2023 roku oraz wyznaczył terminy naboru wniosków.

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 390/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2023. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie do dnia 1 lutego 2023 roku należy składać wnioski w ramach:

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – dofinansowanie w wysokości do 165.000,00 zł (nie więcej niż 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą),

obszaru D – likwidacja barier transportowych, dofinansowanie w wysokości do:

  • 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami” które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 330.000,00 zł dla autobusów,

(nie więcej niż 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz nie więcej niż 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej)

obszaru F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.