Harmonogram posiedzeń komisji w grudniu 2022r.  Komisja Rewizyjna 27 grudnia godz. 9:00; Komisja Budżetu i Rozwoju 12 grudnia godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 27 grudnia godz. 12:00; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 22 grudnia godz. 14:00; Komisja Edukacji Publicznej 22 grudnia godz. 12:30; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 27 grudnia godz. 13:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 21 grudnia godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 23 grudnia godz. 8:30; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 27 grudnia godz. 10:30; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 21 grudnia godz. 13:00. XLVIII Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 28 grudnia 2022 roku o godz. 11:00.  Sesja dotycząca budżetu powiatu krakowskiego na rok 2023 oraz organizacji pracy komisji Rady Powiatu w Krakowie w 2023 roku: 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Krakowskiego 2) Uchwała Budżetowa Powiatu Krakowskiego na 2023r. 3) Plan kontroli Komisji Rewizyjnej i plany pracy Komisji Rady na rok 2023.