Harmonogram posiedzeń komisji w styczniu 2023r.  Komisja Rewizyjna 24 stycznia godz. 8:30; Komisja Budżetu i Rozwoju 23 stycznia godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 24 stycznia godz. 12:30; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 19 stycznia godz. 14:00; Komisja Edukacji Publicznej 19 stycznia godz. 12:30; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 24 stycznia godz. 13:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 19 stycznia godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 24 stycznia godz. 8:30; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 24 stycznia godz. 11:00; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 24 stycznia godz. 10:00. XLVIX Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 25 stycznia 2023 roku o godz. 11:00.  1) Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2022. 2) Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2022. 3) Wykorzystanie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2022r. - sprawozdanie Starosty Krakowskiego.