Stowarzyszenie Homini et Terrae złożyło wniosek w trybie art. 19 a  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:

Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznej „ Złap deszcz”- plik do pobrania

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ( tj. do dnia 04.05.2023 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: os@powiat.krakow.pl