Trwa głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do połowy czerwca tego roku każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji wyłonionych z zeszłorocznego naboru. Są to zadania o charakterze regionalnym lub ogólnowojewódzkim, takie jak zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty społeczne i zdrowotne. Na realizację najlepszych projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 14 mln zł.

Głosy można oddawać w formie papierowej do 16 czerwca – stacjonarnie poprzez wrzucenie karty do urn zlokalizowanych z całej Małopolsce i korespondencyjnie za pośrednictwem poczty oraz elektronicznie do 18 czerwca – za pośrednictwem formularza internetowego. Warto dodać, że w tym roku dopuszczone jest głosowanie hybrydowe, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Głosować może każdy mieszkanie województwa małopolskiego, który ma ukończone 16 lat.

W tej edycji mieszkańcy Małopolski mogą oddać 2 głosy – jeden na zadanie o zasięgu regionalnym oraz jeden na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim. Uwaga: na zadanie regionalne możne zagłosować tylko mieszkaniec danego regionu. Powiat Krakowski wchodzi w skład Regionu Krakowski Obszar Metropolitalny.

Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do końca września 2023 r. Zadania, które wygrają głosowanie, będą mogły być realizowane już od początku 2024 r.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można znaleźć na stronie www.bo.malopolska.pl

Trwa głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do połowy czerwca tego roku każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji wyłonionych z zeszłorocznego naboru. Są to zadania o charakterze regionalnym lub ogólnowojewódzkim, takie jak zajęcia sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne, projekty społeczne i zdrowotne. Na realizację najlepszych projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 14 mln zł.  Głosy można oddawać w formie papierowej do 16 czerwca – stacjonarnie poprzez wrzucenie karty do urn zlokalizowanych z całej Małopolsce i korespondencyjnie za pośrednictwem poczty oraz elektronicznie do 18 czerwca – za pośrednictwem formularza internetowego. Warto dodać, że w tym roku dopuszczone jest głosowanie hybrydowe, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Głosować może każdy mieszkanie województwa małopolskiego, który ma ukończone 16 lat.  W tej edycji mieszkańcy Małopolski mogą oddać 2 głosy – jeden na zadanie o zasięgu regionalnym oraz jeden na zadanie o zasięgu ogólnowojewódzkim. Uwaga: na zadanie regionalne możne zagłosować tylko mieszkaniec danego regionu. Powiat Krakowski wchodzi w skład Regionu Krakowski Obszar Metropolitalny.  Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do końca września 2023 r. Zadania, które wygrają głosowanie, będą mogły być realizowane już od początku 2024 r.  Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można znaleźć na stronie www.bo.malopolska.pl