Jednym z kluczowych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu krakowskiego jest wspieranie służb ratunkowych poprzez realizację programu Bezpieczny Powiat Krakowski. W 2023 r. Zarząd Powiatu w Krakowie udzielił wsparcia jednostkom OSP przyznając dotacje na realizacje aż 124 zadań, a łączna wysokość dotacji wyniosła 600.000 zł.

Przyznano dotacje na realizację:

  • 103 zadań – zakup sprzętu i wyposażenia, w tym dla: Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Goszcza, Grupy Ratownictwa Wysokościowego OSP Będkowice i Sekcji Dronów OSP Niegoszowice,
  • 7 zadań – zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych: OSP Waganowice, OSP Mogilany, OSP Bosutów, OSP Wola Radziszowska, OSP Biały Kościół, OSP Wrząsowice, OSP Ostrężnica
  • 8 zadań – zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych: OSP Rzozów, OSP Skała, OSP Kobylany, OSP Czułówek, OSP Sąspów, OSP Przeginia, OSP Krzęcin, OSP Rzeplin
  • 3 zadania – zakup quadów: OSP Włosań, OSP Zabierzów, OSP Siedlec
  • 3 zadania – zakup przyczep ratowniczych/ transportowych: OSP Maszyce, OSP Bolechowice, OSP Wołowice.

Jest to już piąta edycja naboru wniosków dla OSP, w ramach których na sprzęt dla podkrakowskich jednostek OSP przeznaczono z budżetu Powiatu Krakowskiego łącznie 2.109.720 zł.

Gratulujemy każdej jednostce OSP, przede wszystkim zaangażowania druhów, którzy przykładają tak dużą wagę do rozwoju swoich jednostek. Siła, potencjał jak i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych przez OSP widoczne jest na każdym miejscu. Trud i pełna poświecenia społeczna służba bezpośrednio przedkładają się na bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Krakowskiego. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu własnych jednostek OSP.

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w BIP: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,2231344,dotacje-dla-osp-z-budzetu-powiatu-krakowskiego-2023.html

Na adresy e-mail jednostek OSP, w dniach 11-12.05.2023 r. wysłana zostanie informacja potwierdzająca przyznanie dotacji (prosimy o sprawdzenie również spamu). Do wiadomości załączony zostanie także plik z umową do samodzielnego wydruku. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail, prosimy o powiadomienie nas o braku informacji po 12.05.2023 r. za pośrednictwem e-mail: osp@powiat.krakow.pl