Harmonogram posiedzeń komisji w maju 2023r.  Komisja Rewizyjna 8 maja godz. 8:00; Komisja Budżetu i Rozwoju 29 maja godz. 14:00; Komisja Statutowo-Regulaminowa 25 maja godz. 12:30; Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 23 maja godz. 14:00; Komisja Edukacji Publicznej 23 maja godz. 13:00; Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 25 maja godz. 13:00; Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 29 maja godz. 11:00; Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 25 maja godz. 8:15; Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 25 maja godz. 11:00; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 maja godz. 11:00. LIII Sesja Rady Powiatu w Krakowie - 30 maja 2023 roku o godz. 11:00.  1) Raport o stanie powiatu oraz debata nad raportem o stanie powiatu 2) Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 3) Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r. wraz ze sprawozdaniem finansowym niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. 4) Informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego 5) Zatwerdzenie sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Krakowskiego za 2022 rok 6) Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.