Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew oraz Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie Bez Granic złożyły wnioski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:

Festiwal Muzyczna Korzkiew 2023

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Moniki Swarowskiej -Walawskiej

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 11.04.2023 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
e-mail: mjarema@powiat.krakow.pl