Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach, Stowarzyszenie “Szkolne Wzgórze” oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne GEO-HIS złożyły wnioski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 05.06.2023 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
e-mail: lkrokosz@powiat.krakow.pl