Stowarzyszenie Sympatyków  Gminy Czernichów „ Blisko Ludzi” złożyło wniosek w trybie art. 19 a  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- z pominięciem otwartego konkursu ofert- na realizację zadania publicznego pn.:

„3 Piknik Czernichowski -W zdrowej atmosferze” – pobierz plik pdf

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ( tj. do dnia 01.06.2023 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: os@powiat.krakow.pl