Ikona pióra i notesu

Szanowni Państwo, celem ankiety jest badanie zadowolenia klienta Starostwa Powiatowego w Krakowie. Ankieta będzie wykorzystana tylko w celach statystycznych, a jej zadaniem jest poprawienie jakości obsługi Państwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Ankieta jest anonimowa.

1. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Starostwa?
raz w miesiącu i częściejkilka razy w rokupierwszy raz

2. Jaki był powód wizyty Pani/Pana w Starostwie?

3. Czy bez problemu trafiła/trafił Pani/Pan do odpowiedniego pracownika?

4. W jakiej komórce organizacyjnej Starostwa załatwiała/załatwiał Pani/Pan sprawę?

5. Proszę o ocenę naszej usługi ze względu na poniższe kryteria:
a) czas załatwienia sprawy
krótkiprzeciętnydługibardzo długi
b) kompetencje i fachowość pracownika
bardzo dobradobrazadowalającazła
c) uprzejmość, życzliwość i troska o Klienta
bardzo dobradobrazadowalającazła
d) czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika
krótkiprzeciętnydługibardzo długi
e) pomoc w wypełnianiu dokumentów
bardzo dobradobrazadowalającazłanie korzystałam/em z pomocy

6.Czy załatwiła/załatwił Pani/Pan sprawę, z którą przyszła/przyszedł Pani/Pan do Starostwa?
takraczej taknie

7. Czy sposób realizacji usług przez Starostwo i stopień uzyskania informacji dotyczącej sprawy jest zgodny z Pani/Pana wymaganiami?
takraczej taknie

8. Czy odpowiadają Pani/Panu godziny otwarcia urzędu?
takraczej taknieinne...

9. Jak ocenia Pani/Pan działalność punktu informacyjnego Starostwa?
dobraraczej dobrazła

10. Czy widzi Pani/Pan potrzebę wcześniejszego telefonicznego umawiania się na spotkanie w Starostwie?
takraczej taknie

11. Który sposób kontaktu z Starostwem jest dla Pani/Pana najwygodniejszy?
osobistytelefonicznylistownyelektroniczny

12. Na jakie trudności napotkała Pani/Pan podczas załatwiania sprawy?

13. Czy uważa Pani/Pan że Starostwo jest instytucją „przyjazną” dla mieszkańców?
takraczej taknie

14. Czy wiedziała Pani/Pan, że w Starostwie został opracowany Katalog opisu usług?
taknie

15. Czy w załatwianiu danej sprawy korzystała Pani / Pan z kart opisu usług dostępnych na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym?
taknie

16. Czy jest Pani/Pan zadowolona z opracowanego katalogu opisu usług?
takraczej taknie

17. W jaki sposób uzyskuje Pani/Pan informację o Starostwie?
informacja telefonicznaz tablic informacyjnychze strony internetowej Starostwaze strony Biuletynu Informacji Publicznejinny (np. od znajomych, rodziny)

18. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości świadczonych usług w Starostwie?


captcha