Wrzoszczyk_Arkadiusz_wwwArkadiusz Wrzoszczyk
Lat 44, żonaty, trójka dzieci, mieszkaniec Gołuchowic, Gmina Skawina
Wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończone studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie kierunek nauczycielski, studia podyplomowe w zakresie informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą.
Nauczyciel z ponad 20-letnim stażem, w latach 1999 – 2009 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie.
Działalność społeczna i samorządowa :
– w latach 1998-2002 członek Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie.
– w latach 2009-2013 v-ce prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
Obecnie:
– prezes Prawicowego Bloku Samorządowego SKAWINA.
– v-ce prezes Regionalnego Klubu Sportowego ISKRA –Krzęcin.
– członek Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury w Skawinie.
– członek Rady Sołeckiej wsi Gołuchowice ( dwie kadencje ).
W pracy w organizacjach pozarządowych zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność statutową organizacji, zwłaszcza na pracę wśród dzieci i młodzieży. Jest autorem lub współautorem licznych projektów edukacyjnych z udziałem młodzieży z Polski, Ukrainy, Słowacji i Czech.
Zainteresowania : historia najnowsza Polski i świata oraz sport i turystyka.