About Dawid Roj

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Dawid Roj has created 1948 blog entries.

Lipiec 2020

  • Otwarcie XVI Powiatowego Dnia Seniora w Więckowicach

XVI Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach

10 lipca 2020|

Pandemiczny czas SARS-CoV-2 spowodował, że w tym roku XVI Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach odbył się w bardzo wąskim gronie (mieszkańcy i pracownicy DPS) , brakowało nam bardzo tych wszystkich Seniorów w gmin powiatu krakowskiego,

Złożono ofertę w ramach tzw. “małych grantów”

09 lipca 2020|

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Górzanka” Nawojowa Góra złożyło wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Mistrzostw Polski

Planowany termin spotkań Komisji Rady w sierpniu 2020 r.

09 lipca 2020|

Nabór – wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

08 lipca 2020|

OGŁOSZENIE O NABORZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE WYMAGAJĄ WSPARCIA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza nabór dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  • Małopolska

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza

08 lipca 2020|

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

  • konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Krakowie

06 lipca 2020|

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze

Przypominamy o terminie składania ofert w konkursie z zakresu kultury

06 lipca 2020|

Przypominamy, że do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

01 lipca 2020|

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;