About Dawid Roj

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Dawid Roj has created 2311 blog entries.

maj 2022

  • Rekrutacja do szkół

Informacja dot. elektronicznej rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Krakowskiego

16 maja 2022|

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KRAKOWSKI jest prowadzona z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp jest możliwy od

  • Komunikat

Komunikat Wydziału Komunikacji

11 maja 2022|

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że została otwarta nowa filia Wydziału Komunikacji w Szycach, obsługująca mieszkańców gmin: Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa , Skała. Zachęcamy do  internetowej rezerwacji wizyty

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Krakowie

10 maja 2022|

W środę, 25 maja 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesję będzie można

  • Szkolenie dla KGW W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Krakowie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „„Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”, Wydział Promocji i Współpracy zaprasza na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20 w godzinach od 14:00 do 17:00, I piętro, sala 100. Adresaci spotkania szkoleniowego Koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu krakowskiego Cel spotkania szkoleniowego Omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem poprawnych wniosków o dotację w ww. konkursie ofert ( wymagania regulaminowe konkursu, wzory ofert, umów oraz sprawozdań) W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego KGW Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 maja br. na adres e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl oraz mjarema@powiat.krakow.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy pod nr telefonu: 12 39-79-313

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w związku z ogłoszonym konkursem ofert

06 maja 2022|

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu w Krakowie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „„Koła gospodyń wiejskich

Planowany termin spotkań Komisji Rady w maju 2022 r.

06 maja 2022|

Informacja o wydaniu decyzji

04 maja 2022|

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wydaniu decyzji z dnia 26 kwietnia 2022 roku, znak: KR.ZUZ.2.4210.745.2021.PS, udzielającej gminie Zielonki pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, przebudowę rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego i wylotu z istniejącej kanalizacji

Tryb pozakonkursowy – małe granty (2 oferty)

04 maja 2022|

Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii „Zagroda Możliwości” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego SEED złożyły wnioski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn.: Sportowy

  • mapa

Wyłożenie projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gm. Jerzmanowice-Przeginia

02 maja 2022|

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 16 maja do 3 czerwca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie - Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, pok. 301, II