About Ewa Niekurzak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Ewa Niekurzak has created 335 blog entries.

Grudzień 2019

  • Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiana dyżurów

06 grudnia 2019|

Listopad 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne – gęsta mgła

26 listopada 2019|

  • Otwarcie nowej siedziby ZDPK w Batowicach

ZDPK – zawiadomienie o wyniku przetargu

26 listopada 2019|

  • herb

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

26 listopada 2019|

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 267/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

Październik 2019

  • herb

Wyniki konsultacji Programu współpracy z NGO

29 października 2019|

W okresie konsultacji do projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, trwającymi od dnia 7 do 18 października 2019 r., nie wpłynęły żadne uwagi

  • herb

Tryb pozakonkursowy – MAŁY GRANT

07 października 2019|

Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej – „Śpiewanie bez Granic” złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Śpiewanie bez

Sierpień 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 150

12 sierpnia 2019|

Powiat młodych inspiruje

09 sierpnia 2019|

Na Zamku Pieskowa Skała można obejrzeć wystawę pt. „Powiat Młodych Inspiruje”, która jest efektem projektu zrealizowanego przez Fundację NOViST. Wręczenia nagród laureatom i otwarcia wystawy dokonali wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, członek Zarządu Powiatu w