About Ewa Niekurzak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Ewa Niekurzak has created 403 blog entries.

wrzesień 2021

  • Wady postawy

Wybór realizatora „Badanie wad postawy …”

17 września 2021|

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 16 września 2021 r. wybrał realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z Powiatu

  • Prace geodezyjne

Rozpoczęcie prac geodezyjnych na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca

17 września 2021|

Starosta Krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych w okresie od 20 września 2021 do 20 lutego 2023r. mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Kocmyrzów-Luborzyca Wykonawcą prac jest firma: Tukaj Mapping

  • Małe granty

Tryb pozakonkursowy mały grant – 7 ofert

17 września 2021|

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka,  Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu „BYĆ SZCZĘŚLIWYM, Fundacja im. Brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, Fundacja Mój Sen, Stowarzyszenie „OTWÓRZMY PRZED

Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

16 września 2021|

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji

  • Akcja szczepienia lisów

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego

16 września 2021|

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że w dniach od 24 września do 1 października 2021 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia

sierpień 2021

  • konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z NGO

27 sierpnia 2021|

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Konsultacje będą trwały w okresie od 27 sierpnia do 6 września 2021 r.

  • Małe granty

Tryb pozakonkursowy – mały grant

26 sierpnia 2021|

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” złożył wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Narodowy Bieg Stulecia – VIII Górski Bieg Niepodległości

  • Ostrzeżenie hydrologiczne

Wezbranie wód

24 sierpnia 2021|

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:179 z dnia 24.08.2021 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 08:06 dnia 24.08.2021 do godz. 20:00 dnia 24.08.2021 Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich