About Ewa Niekurzak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Ewa Niekurzak has created 346 blog entries.

Luty 2020

Konkurs ofert na przeprowadzenie badań mammograficznych

14 lutego 2020|

Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1373 z  późn. zm.), Zarząd Powiatu w Krakowie

Konkurs ofert na realizację badań przesiewowych tarczycy

14 lutego 2020|

Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r., 1373 z późn. zm./ Zarząd Powiatu w

  • herb

Otwarty konkurs ofert z ekologii i ochrony zwierząt

10 lutego 2020|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: złożenie oferty konkursowej

  • herb

Tryb pozakonkursowy – mały grant

06 lutego 2020|

Stowarzyszenie Muzyka do Woli złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP „Wola”

  • komisja

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

03 lutego 2020|

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

Styczeń 2020

  • herb

Konkurs ofert – program zdrowotny

31 stycznia 2020|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór w 2020 r.  realizatora II etapu programu pt. „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy

Złota Tarcza dla Technikum w ZSziPO w Skale

24 stycznia 2020|

Po raz trzeci Technikum w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale znalazło się wśród najlepszych techników w Polsce. Tym razem – Złota Tarcza! Nagradza się nią 100 najlepszych szkół w Polsce. W XXII Rankingu

  • herb

Otwarty konkurs ofert – kultura, sport

20 stycznia 2020|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.