About Ewa Niekurzak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Ewa Niekurzak has created 317 blog entries.

Czerwiec 2019

Tryb pozakonkursowy – mały grant

14 czerwca 2019|

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Rajd rowerowy Krzeszowice-Paczółtowice „Sztafety znak” Uznając

  • herb

Tryb pozakonkursowy – mały grant

14 czerwca 2019|

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Pobiednicki Konkurs Piosenki Uznając celowość realizacji

  • herb

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

07 czerwca 2019|

„Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Przegini” złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: „Obchody 85-lecia istnienia Orkiestry Dętej

Maj 2019

IX sesja Rady Powiatu w Krakowie

31 maja 2019|

W środę, 29 maja 2019 w budynku Starostwa odbyła się IX sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z VIII sesji Starosta krakowski Wojciech Pałka złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie informacje

  • otwarty-konkurs-ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – kultura

30 maja 2019|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i

Wizyta orkiestry Musikverein Harmonie Neubiberg

30 maja 2019|

Od piątku 24 do poniedziałku 27 maja 2019 w powiecie krakowskim gościła orkiestra Musikverein Harmonie Neubiberg z zaprzyjaźnionego powiatu monachijskiego. Orkiestra przyjechała do Polski na zaproszenie władz powiatu krakowskiego, w związku z jubileuszem 20–lecia powstania

  • Deszcz

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 98

28 maja 2019|

  • Deszcz

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 97

27 maja 2019|