Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-93-20
e-mail: bsr@powiat.krakow.pl
.
Kierownik
– Piotr Romański
Pokój 319, tel. 12-397-93-19
e-mail: promanski@powiat.krakow.pl
Pracownicy: