Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-93
e-mail biura: bsr@powiat.krakow.pl
Kierownik – Piotr Romański
Pracownicy: