Urodziłem się w 1974 roku w Krzeszowicach. Dzieciństwo i młodość lat szkolnych upłynęły mi w sąsiedztwie pięknego parku Potockich, kościoła św. Marcina, w bezpośredniej bliskości centrum miasta.
Rok 1989, rok zmian ustrojowych, dzięki ekspresji społecznej i politycznej, był dla mnie znamienny i wyjątkowy. W dużej mierze ukształtował mój obecny charakter, charakter człowieka wrażliwego na wszelkie zmiany społeczne, zarówno w wymiarze lokalno-samorządowym, jak i ogólnokrajowym. Poznałem znaczenie pojęć: Solidarność, wolne związki zawodowe, partia polityczna, opozycja, czy demokracja. Zafascynowanie nowym nurtem, nową rzeczywistością, zaowocowało kilka lat później ukończeniem studiów na kierunku politologicznym i nauk społecznych UP.
Od kilkunastu lat jestem czynnie zaangażowany w działalność polityczną Platformy Obywatelskiej RP na terenie Krzeszowic, powiatu krakowskiego a obecnie władz regionalnych i Rady Krajowej PO RP. Aktywność w strukturach partii, ukształtowała moje doświadczenie polityczne i samorządowe. Wyrazem tych doświadczeń było pełnienie różnego rodzaju odpowiedzialnych funkcji na powierzonych stanowiskach. Na samym początku mojej pracy politycznej, jako pełnomocnik PO RP w Krzeszowicach, zorganizowałem jedno z pierwszych, a na chwilę obecną – największe koło Platformy Obywatelskiej RP na terenie powiatu krakowskiego. Wiosną tego roku, członkowie koła ponownie wybrali mnie na przewodniczącego Zarządu PO RP w Krzeszowicach. Wybór ten stanowi dla mnie potwierdzenie zaufania do mojej osoby, do mojego doświadczenia oraz kierunku działania PO RP na terenie gminy i powiatu krakowskiego.
W 2010 roku zostałem wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej
w powiecie krakowskim i członkiem Rady Regionu PO w Małopolsce. Aktywnie działam na rzecz Krzeszowic i potrzeb mieszkańców naszej gminy. Przykładem takich działań mogą być cykliczne spotkania Posłów PO RP z władzami i mieszkańcami gminy oraz moje osobiste zaangażowanie w bieżącą problematykę gminy, współpracując z Urzędem Miejskim
w Krzeszowicach.
Wystartowałem w wyborach samorządowych 2010 jako kandydat Platformy Obywatelskiej do Rady Powiatu w Krakowie, uzyskałem drugi wynik w moim okręgu wyborczym i mandat radnego. Pierwsza sesja rady odbyła się 01.12.2010 na której zostałem wybrany jej przewodniczącym.
Działam społecznie w Stowarzyszeniu „Ratuj Tenczyn”, w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krzeszowickiej i w Radzie Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu w Krzeszowicach czy Jurajskiej Izbie Gospodarczej. Od 12 lat pracuję na lotnisku im. Jana Pawła II w Balicach. Przeszedłem wszystkie stopnie kariery zawodowej. Obecnie jestem dyrektorem ds. operacyjnych w obsłudze naziemnej.
Czas wolny poświęcam na uprawianie sportu, grę w piłkę, jazdę na rowerze po przepięknej Puszczy Dulowskiej. Czytam książki, lubię dobry film.
Ulubiony cytat i życiowe motto: “Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym zapewne nic nie daje” – Winston Churchill