Powiat Krakowski mając na celu rozwój infrastruktury turystyczno-wspinaczkowej dofinansował w ramach zadania publicznego w zakresie turystyki, wykonanie e-przewodników wspinaczkowych oraz przeprowadzenie prac instalatorskich na drogach wspinaczkowych dostępnych na terenie powiatu.

Zachęcamy do korzystania z e-przewodników wspinaczkowych dla następujących skał:

Sępia Czułowska
https://topo.wspinka.org/wawoz-zimny-dol/sepia-czulowska

Kubincowa Baszta
https://topo.wspinka.org/dolina-nielepicka/kubincowa-baszta

Skała w Januszowicach
https://topo.wspinka.org/dolina-pradnika/skala-w-januszowicach

Zamkowa Strażnica
https://topo.wspinka.org/dolina-kluczwody/zamkowa-straznica

Patrol Garliczka
https://topo.wspinka.org/dolina-naramki-garliczki/patrol-garliczka

Głowa Słonia
https://topo.wspinka.org/dolina-aleksandrowicka/glowa-slonia

Krzywosąd
https://topo.wspinka.org/dolina-aleksandrowicka/krzywosad