Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce 57
tel.: 12-287-40-10
e-mail: ckip@poczta.onet.pl
www.ckip.igwa.pl

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Iwanowice Włościańskie 111
32-095 Iwanowice
tel.: 12-388-45-16
e-mail: gckib@iwanowice.pl
www.gckib.iwanowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

ul. Centralna 97
32-048 Jerzmanowice
tel.: 12-389-51-97
e-mail: gok@jerzmanowice.eu
www.gok.jerzmanowice.eu

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy

Baranówka 6
32-010 Luborzyca
tel./fax: 12-387-18-11
e-mail: ckip@ckip.pl
www.ckip.pl

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel.: 12-388-50-71
e-mail: ckip@ckip.com.pl
www.wmichalowicach.pl/ckip

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

ul. Grodzka 1
32-031 Mogilany
tel.: 12-270-16-12
e-mail: gok@mogilany.pl
www.gok.mogilany.pl

Centrum Kultury w Sułoszowej

ul. Szkolna 5
32-045 Sułoszowa
tel.: 12-389-60-46
e-mail: ck.suloszowa@op.pl
www.centrumkulturysułoszowa.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

ul. Krakowska 172
32-089 Biały Kościół
tel.: 513-060-681 lub 613-060-682
e-mail: gokis@wielka-wies.pl
www.gokis.wielka-wies.pl

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

ul. Szkolna 2
32-080 Zabierzów
tel.: 12-285-11-79 lub 603-171-747
e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl
www.sckipgz.zabierzow.org.pl

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

ul. Ks. Jana Michalika 2A
32-087 Zielonki
tel.: 12-665-10-87,
tel./fax: 12-665-10-47
e-mail: ckpir@zielonki.pl
www.ckpir.zielonki.pl

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

ul. dr J. Walkowskiego 1
32-065 Krzeszowice
tel./fax: 12-282-14-65
e-mail: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl
www.ckiskrzeszowice.pl

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

ul. Bohaterów Września 42
32-043 Skała
tel.: 12-389-10-91
e-mail: domkultury@kulturaskala.pl
www.kulturaskala.pl

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina
tel.: 12-256-95-60
e-mail: centrumks@ckis.pl
www.ckis.pl

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach

ul. Wolności 4
32-090 Słomniki
tel.: 12-388-11-49
e-mail: mgck@mgckslomniki.pl
www.mgckslomniki.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych

ul. K. Bruchnalskiego 5
32-040 Świątniki Górne
tel./fax: 12-270-40-97
e-mail: biuro@ckswiatniki.pl
www.ckswiatniki.pl