Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce 57
tel.: 12-287-40-10
e-mail: ckip@poczta.onet.pl
www.ckip.igwa.pl

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

32-095 Iwanowice Włościańskie 99
tel.: 12-388-40-03 wewn.29, 12-388-45-16
e-mail: gckib@iwanowice.pl
mswiatek@iwanowice.pl
gok.iwanowice@interia.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97
tel.: 12-389-51-97
e-mail: gok@jerzmanowice.eu
www.gok.jerzmanowice.eu

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy

32-010 Luborzyca, Baranówka 6
tel./fax: 12-387-18-11
e-mail: ckip@ckip.pl
www.ckip.pl

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 2
tel.: 12-388-50-71
fax: 12-388-50-35
e-mail: ckip@ckip.com.pl
www.wmichalowicach.pl/ckip

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach

32-031 Mogilany, ul. Grodzka 1
tel.: 12-270-16-12
e-mail: gok@mogilany.pl
www.gok.mogilany.pl

Centrum Kultury w Sułoszowej

32-045 Sułoszowa, ul. Szkolna 5
tel.: 12-389-60-46
e-mail: ck.suloszowa@op.pl
www.centrumkulturysułoszowa.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

32-089 Biały Kościół, ul. Krakowska 172
tel.: 12-419-19-21
fax: 12-419-17-05
e-mail: gokis@wielka-wies.pl
www.gokis.wielka-wies.pl

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

32-080 Zabierzów, ul. Szkolna 2
tel.: 12-285-11-79
tel./fax: 12-285-27-55
e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl
centrumkultury@zabierzow.org.pl
www.sckipgz.zabierzow.org.pl

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

32-087 Zielonki, ul. Ks. Jana Michalika 2A,
tel.: 12-665-10-87,
tel./fax: 12-665-10-47
e-mail: ckpir@zielonki.pl
www.ckpir.zielonki.pl

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

32-065 Krzeszowice, ul. dr J. Walkowskiego 1
tel./fax: 12-282-14-65
e-mail: sekretariat@ckiskrzeszowice.pl
www.kulturakrzeszowice.pl

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42
tel.: 12-389-10-91
fax: 12-389-17-77
e-mail: domkultury@kulturaskala.pl
www.kulturaskala.pl

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11
tel.: 12-276-24-12
tel./fax: 12-276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
www.ckis.pl

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach

32-090 Słomniki, ul. Wolności 4
tel.: 12-388-11-49
e-mail: mgckslomniki@gmail.com
www.mgckslomniki.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych

32-040 Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 5
tel./fax: 12-270-40-97
e-mail: mgokswiatnikigorne@gmail.com
www.mgokswiatniki.pl