Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Beata Kulerz
Pokój 510, tel. 12-397-95-10
e-mail: iod@powiat.krakow.pl

Jarosław Bulanda – Zastępca IOD
Pokój 509, tel. 12-397-95-09
e-mail: iod@powiat.krakow.pl