Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Jarosław Bulanda
Pokój 509, tel. 12-397-95-09
e-mail: iod@powiat.krakow.pl