Grela_Janina_najnowsze_wwwJanina Grela
Nauczyciel dyplomowany. Dyrektor Gimnazjum w Mnikowie. Wykształcenie wyższe UJ. Ponadto studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, ukończone Studium Prawa Europejskiego, także kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Ekspert z listy MEN ds. awansu nauczycieli.
Prezes Fundacji „Zdolny Uczeń” im. Adama Gołąba. W plebiscycie Gazety Krakowskiej w 2004r. przyznano tytuł „Człowiek Roku 2004” za całokształt pracy na rzecz szkoły, zwłaszcza jej unowocześnienie, za zintegrowanie lokalnej społeczności, za kultywowanie patriotycznych tradycji.

Radna powiatu I i III i IV kadencji.