Tabletki ze stabilnym jodkiem potasu będą wydawane we wszystkich gminach Powiatu Krakowskiego, w punktach wskazanych przez samorządy gmin, aby w razie potrzeby sprawnie zaopatrzyć wszystkich mieszkańców i uniknąć ewentualnych kolejek.

Jodek potasu będzie wydawany każdej osobie bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu. W ocenie ekspertów ryzyko jest niewielkie, niemniej Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita polecił wszystkim służbom traktować tę sprawę jako procedurę wynikającą z zarządzania kryzysowego, a zatem priorytetowo. Aktualnie zatem tabletki jodku potasu są i będą przechowywane w magazynach należących do wójta/ burmistrza w danej gminie.

UWAGA! Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów*. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura dystrybucji zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy). Gdyby zaistniała taka sytuacja, informacja o konieczności pobrania tabletek będzie przekazywana m.in. za pośrednictwem TV (pasek z komunikatem), smsów (alert RCB) czy mediów społecznościowych i stron www.

Prosimy o zapoznanie się z lokalizacjami punktów na terenie powiatu krakowskiego w poszczególnych gminach oraz broszurą informacyjną Ministerstwa Zdrowia.


Gmina Czernichów

 • https://gmina.czernichow.pl/aktualnosci/najnowsze-wiadomosci/4273-aktualizacja-planu-wydawania-i-dystrybucji-preparatow-ze-stabilnym-jodem
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-070 Czernichów, ul. Franciszka Stefczyka 33
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-061 Czułówek, ul. Strażacka 1
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-070 Dąbrowa Szlachecka, ul. św. Floriana 19
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-071 Kamień, ul. Piaski 87
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-070 Kłokoczyn, ul. Czernichowska 33
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-060 Nowa Wieś Szlachecka, ul. Szkolna 6
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-061 Przeginia Duchowna, ul. Strażaków 5
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-070 Przeginia Narodowa, ul. Centralna 12
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-071 Rusocicach, ul. Wiejska 7
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-071 Rybna, ul. Aleksandry Polańskiej 2
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-070 Wołowice, ul. Podedwór 8

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

 • www.igwa.pl
  • Gminne Centrum Edukacji, 32-125 Igołomia 252
  • Gminne Centrum Edukacji, 32-125 Wawrzeńczyce 385
  • Szkoła Podstawowa, 32-125 Tropiszów 212
  • Szkoła Podstawowa, 32-125 Dobranowice 67

Gmina Iwanowice

 • www.iwanowice.pl
  • Szkoła Podstawowa Celiny, ul. Radosna 31, 32-095 Celiny
  • Remiza Władysław, Władysław 47, 32-095 Iwanowice
  • Remiza Grzegorzowice, Grzegorzowice Wielkie 84, 32-095 Iwanowice
  • Szkoła Podstawowa Sieciechowice, ul. Szkolna 6, 32-095 Sieciechowice
  • Remiza OSP Biskupice, Biskupice 106, 32-095 Iwanowice
  • Ośrodek Zdrowia Eskulap, ul. Jurajska 27, 32-095 Iwanowice Włościańskie
  • Remiza OSP Zalesie, Zalesie 60, 32-095 Iwanowice
  • Szkoła Podstawowa Widoma, Widoma 57, 32-095 Iwanowice
  • Ośrodek Zdrowia Maszków – Eskalap, ul. Królewska 49, 32-095 Maszków
  • Ośrodek Zdrowia Maszków – Amicus, ul. Prosta 19, 32-095 Maszków
  • Szkoła Podstawowa Narama, ul. Centralna 49, 32-095 Narama
  • Szkoła Podstawowa Damice, Damice 53, 32-095 Iwanowice
  • Remiza OSP Sułkowice, Sułkowice 46A, 32-095 Iwanowice
  • Remiza OSP Krasieniec, Krasieniec Stary 86, 32-095 Iwanowice
  • Szkoła Podstawowa Poskwitów, ul. Warszawska 183, 32-095 Poskwitów

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

 • https://www.jerzmanowice-przeginia.pl/profilaktyja-jodowa.html
  • Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach, Czubrowice 85, 32-049 Przeginia
  • Zespół Szkół w Jerzmanowicach, ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice
  • Zespół Szkół w Przegini, Przeginia 403, 32-049 Przeginia
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach, Racławice 329, 32-049 Przeginia
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sąspowie, Sąspów 32, 32-048 Jerzmanowice
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach, Szklary 121, 32-048 Jerzmanowice
  • Szkoła Filialna w Gotkowicach, Gotkowice 56, 32-048 Jerzmanowice

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

 • https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/o-gminie/aktualnosci/dystrybucja-preparatu-jodku-potasu/
  • Szkoła Podstawowa, 32-010 Goszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 95
  • Przedszkole Samorządowe „Akademia Przedszkolaka”, 32-010 Wysiołek Luborzycki 160B
  • Szkoła Podstawowa, 32-010 Goszcza, ul. Szkolna 1
  • Szkoła Podstawowa, 32-010Łuczyce, ul. Szkolna 11
  • Szkoła Podstawowa, 32-010 Prusy, ul. Niepodległości 12
  • Przedszkole Samorządowe „Wesoła Gromadka”, 32-010 Dojazdów, ul. Krakowska 130
  • Szkoła Podstawowa, 32-010 Karniów 11
  • Szkoła Podstawowa, 32-010 Pietrzejowice 52
  • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, 32-010 Kocmyrzów, ul. Centralna 115
  • Szkoła Podstawowa, 32-010 Maciejowice 25
  • Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 32-010 Luborzyca, ul. Jagiellońska 7

Gmina Krzeszowice

 • http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/Kampania-informacyjna-ProfilaktykaJodowa/idn:3144
  • Przychodnia Rejonowa, 32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 30
  • Szkoła Podstawowa Nr 1, 32-065 Krzeszowice, ul. Długa 22
  • Szkoła Podstawowa Nr 2, 32-065 Krzeszowice, ul. Szkolna 7
  • Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ, 32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia, 32-065 Nawojowa Góra 425
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia, 32-065 Tenczynek, ul. Szkolna 6
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Tenczynek, ul. Szkolna 6
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia, 32-067 Zalas, ul. Ks. Gawlikowskiego 78
  • Szkoła Podstawowa, 32-067 Zalas, ul. Ludwika Siudy 6
  • Zespół Placówek Oświatowych, 32-065 Wola Filipowska ul. Szkolna 2
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-065 Wola Filipowska, ul. Szkolna 1
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Paczółtowice 2
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-744 Siedlec 249
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Nawojowa Góra, ul. Szkolna 1
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Miękinia 180
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Ostrężnica, ul. Królewska 32
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-067 Rudno 254
  • Szkoła Podstawowa, 32-067 Sanka 266
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Filipowice 554
  • Szkoła Podstawowa, 32-065 Czerna 274

Gmina Liszki

 • https://liszki.pl/informacja-dotyczaca-akcji-jodowej-na-wypadek-zdarzenia-radiacyjnego,art-3950
  • Dom Ludowy, 32-084 Baczyn 40
  • Dom Ludowy, 32-060 Budzyń 1
  • Szkoła Podstawowa, 32-060 Cholerzyn 205
  • Dom Ludowy, 32-084 Chrosna 150
  • Szkoła Podstawowa, 32-060 Czułów 188
  • Szkoła Podstawowa, 32-060 Jeziorzany 1
  • Szkoła Podstawowa nr 1, 32-060 Kaszów 185
  • Szkoła Podstawowa nr 2, 32-060 Kaszów 547
  • Szkoła Podstawowa, 32-060 Kryspinów 356
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-060 Liszki, ul. Św. Jana Kantego 5
  • Szkoła Podstawowa, 32-084 Mników 13

Gmina Michałowice

 • www.michalowice.malopolska.pl
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-091 Michałowice, ul. Krakowska 209
  • Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-091 Michałowice, Piłsudskiego 1
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-091 Raciborowice, ul. Młyńska 26
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-091 Więcławice Stare, ul. Dworska 6
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-091 Zagórzyce, ul. W. Szomańskiego 1
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-091 Książniczki, ul. T. Strumiłły 55
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Wilczkowice, ul. Jaworowa 18
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-091 Wola Więcławska, ul. Wolska 67
  • Dom Sołecki, 32-091 Masłomiąca, ul. T. Kościuszki 11
  • Dom Sołecki, 32-091 Górna Wieś, ul. Królewska 2
  • Dom Sołecki, 32-091 Pielgrzymowice, Plac zabaw przy ul. Przymiarki

Gmina Mogilany

 • www – brak danych
  • Zespół Szkół, 32-031 Gaj, ul. Szkolna 73
  • Szkoła Podstawowa, 32-031 Buków 1
  • Szkoła Podstawowa, 30-444 Libertów, ul. Jana Pawła II 43
  • Szkoła Podstawowa, 32-031 Włosań, ul. Królowej Polski 142
  • Szkoła Podstawowa, 32-031 Mogilany, ul. św. Bartłomieja Ap. 16/1
  • Szkoła Podstawowa, 30-698 Lusina, ul. Zdrojowa 68
  • Szkoła podstawowa, 32-031 Konary, ul. Szkolna 13
  • Dwór w Chorowicach, 32-031 Chorowice
  • Świetlica w Kulerzowie, 32-031 Kulerzów 1

Gmina Skała

 • https://skala.pl/punkty-dystrybucji-tabletek-jodu-na-terenie-gminy-skala/
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-043 Cianowice, ul. Słoneczna 1
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-077 Maszyce 47
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-046 Minoga 49
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-046 Nowa Wieś 42
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-043 Skała, ul. Krakowska 34
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-046 Rzeplin 123
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-046 Gołyszyn 81
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-077 Smardzowice, ul. Kościelna 2

Gmina Skawina

 • https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2022/10/lokalizacja-punktow-ewentualnej-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu-w-gminie-skawina
  • Szkoła podstawowa Nr 1, 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 19
  • Szkoła Podstawowa Nr 2, 32-050 Skawina, Żwirki i Wigury 17
  • Szkoła Podstawowa Nr 3, 32-050 Skawina, ul. A. Mickiewicza 11A
  • Szkoła Podstawowa Nr 4, 32-050 Skawina, ul. St. Wyspiańskiego 5
  • Szkoła Podstawowa Nr 6, 32-050 Skawina, ul. W. Witosa 4,
  • Liceum Ogólnokształcące, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17,
  • Centrum Wspierania Rodziny – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Popiełuszki 17,
  • Szkoła Podstawowa, 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 7
  • Zespół Placówek Oświatowych, 32-053 Wola Radziszowska, ul. Szkolna 10, 
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa, 32-051 Krzęcin, ul. św. Floriana 75 
  • Szkoła Podstawowa, 32-051 Jaśkowice, ul. Krakowska 41
  • Szkoła Podstawowa, 32-051 Wielkie Drogi, ul. Szkolna 3, 
  • Szkoła Podstawowa, 32-051 Zelczyn, ul. Szkolna 2, 
  • Szkoła Podstawowa, 32-051 Pozowice 170, 
  • Szkoła Podstawowa, 32-052 Rzozów 90, 
  • Zespół Placówek Oświatowych, 32-050 Borek Szlachecki, ul. Szkolna 20, 
  • Zespół Placówek Oświatowych, 32-050 Kopanka, ul. Skawińska 59,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe, 32-052 Polanka Hallera 37

Gmina Słomniki

 • www.slomniki.pl
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących, 32-090 Słomniki, ul. Św. Jana Pawła II 2
  • Miejsko-Gminne Centrum Kultury, 32-090 Słomniki, ul. Wolności 4,
  • Szkoła Podstawowa, 32-090 Niedźwiedź 3C
  • Zespół Szkół, 32-090 Waganowice 19
  • Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki
  • Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki

Gmina Sułoszowa

Gmina Świątniki Górne

 • www.swiatniki-gorne.pl
  • Szkoła Podstawowa, 32-040 Olszowice, ul. Św. Floriana 18
  • Szkoła Podstawowa, 32-040 Ochojno, ul. Podhalańska 27
  • Szkoła Podstawowa, 32-040 Rzeszotary, ul. Pod Dębiną 45
  • Szkoła Podstawowa, 32-040 Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 35
  • Szkoła Podstawowa, 32-040 Wrząsowice, ul. Szkolna 5

Gmina Wielka Wieś

 • www.wielka-wies.pl
  • Bębło, Remiza OSP Bębło, ul. Sportowa 14
  • Będkowice, Remiza OSP Będkowice, Rynek 9
  • Czajowice, Remiza OSP Czajowice, ul. Kasztanowa 2
  • Biały Kościół, Szkoła Podstawowa w Białym Kościele, ul. Krakowska 172
  • Wielka Wieś, Remiza OSP Wielka Wieś, ul. Krakowska 51
  • Modlnica, Remiza OSP Modlnica, ul. św. Wojciecha 60
  • Modlniczka, Remiza OSP Modlniczka, ul. św. Faustyny 5
  • Tomaszowice, Remiza OSP, ul. Krakowska 85
  • Giebułtów, Remiza OSPO Giebułtów, ul. Orlich Gniazd 30
  • Urząd Gminy Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1

Gmina Zabierzów

Gmina Zielonki

 • https://zielonki.pl/plan-dystrybucji-preparatu-ze-stabilnym-jodem-na-wypadek-zdarzenia-radiacyjnego/
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Batowice, ul. Jana Matejki 20
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Bibice, ul. Rynek 2
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-087 Bibice, ul. T. Kościuszki 5
  • Szkoła Podstawowa, 32-087 Bibice, ul. T. Kościuszki 56A
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-087 Bosutów, ul. Krakowska 46
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Bosutów, ul. Krakowska 26
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Brzozówka, ul. Krakowska 20
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Dziekanowice, ul. Długa 126
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Garlica Murowana, ul. Garlicka 85
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Wola Zachariaszowska, ul. św. Floriana 19
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-087 Wola Zachariaszowska, ul. św. Floriana 19
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Grębynice, ul. Orlich Gniazd 24
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-087 Grębynice, ul. Orlich Gniazd 24
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Przybysławice, ul. Krakowska 39
  • Budynek Sołecki, 32-087 Korzkiew, ul. Podzamcze 13
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-088 Owczary, ul. Długa 27
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-088 Owczary, ul. Długa 27
  • Budynek Sołecki, 32-087 Pękowice, ul. Na Błonie2
  • Budynek Wielofunkcyjny, 32-087 Trojanowice, ul. Krakowska 120
  • Stara Kuźnia, 32-086 Węgrzce, ul. C1 Nr 4
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-086 Węgrzce, ul. A3 Nr 1
  • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 17A
  • Centrum Integracji Społecznej, 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 17A
  • Szkoła Podstawowa – Hala Sportowa, 32-087 Zielonki, ul. ks. Jana Michalika 2
  • Urząd Gminy – Sala Konferencyjna, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
  • Budynek wielofunkcyjny, 32-087 Zielonki, ul. Lawendowa 32

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Tutaj też można zapoznać się z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA:
https://www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

*Znaczenie profilaktyki jodowej
Zastosowanie jodku potasu w dawce blokującej funkcję tarczycy jest standardowym działaniem prewencyjnym, przygotowanym i zatwierdzonym przez WHO oraz Międzynarodową Agencję Atomistyczną na wypadek incydentu nuklearnego. Należy jednak pamiętać o zagrożeniach, jakie mogą wynikać z nieuzasadnionego i niekontrolowanego stosowania tego preparatu. Nie można przyjmować jodku potasu na własną rękę i „na zapas”, a w wątpliwych przypadkach należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Dlatego nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania jodku potasu, nie zawsze można go stosować. Przede wszystkim nie można go stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu, także w przypadku, gdy występuje nadczynność tarczycy lub zaostrzające się pod wpływem jodu niektóre choroby np. opryszczkowe zapalenie skóry (choroba Duhringa) czy też zapalenie naczyń z hipokomplementemią. Należy unikać przyjmowania jodu w przypadku podejrzenia nowotworu tarczycy; co może zaburzać diagnostykę i leczenie – mówi dr hab. n. med. Elwira Przybylik-Mazurek, małopolski wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii.