Przewodnicząca
Janina Grela Janina Grela
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Małodobry Grzegorz Małodobry
Sekretarz
Katarzyna Stadnik Katarzyna Stadnik
Członkowie Komisji
Paweł Kolasa Paweł Kolasa
Arkadiusz Wrzoszczyk Arkadiusz Wrzoszczyk
Adam Ślusarczyk Adam Ślusarczyk