Przewodniczący  
 

Wojciech Karwat

Wojciech Karwat

 
   
Wiceprzewodniczący Wiceprzewodniczący

Wojciech Bosak

Wojciech Bosak

Piotr Opalski
   Sekretarz  
 

   

Jarosław Raźny  

   

 
Członkowie Komisji

Janina Grela

Janina Grela

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Krzysztof Musiał
 
Konrad Szymacha

Włodzimierz Tochowicz

Włodzimierz Tochowicz