Przewodniczący
Wojciech Karwat Wojciech Karwat
Wiceprzewodniczący
Wojciech Bosak Wojciech Bosak
Wiceprzewodniczący
Włodzimierz Tochowicz Włodzimierz Tochowicz
Sekretarz
Jarosław Raźny Jarosław Raźny
Członkowie Komisji
Janina Grela Janina Grela
Krzysztof Krupa

Krzysztof Krupa

Krzysztof Musiał Krzysztof Musiał
Konrad Szymacha Konrad Szymacha
Piotr Opalski Piotr Opalski