Przewodniczący  
Wiceprzewodniczący Jarosław Raźny Sekretarz

Łukasz Krupa

Łukasz Krupa

Romana Maziej-Niewczas
 
   Członkowie Komisji  
  .

Beata Bartoszek

.