Przewodniczący
Jarosław Raźny Jarosław Raźny
Wiceprzewodniczący
Łukasz Krupa Łukasz Krupa
Sekretarz
Romana Maziej-Niewczas Romana Maziej-Niewczas
Członkowie Komisji
Beata Bartoszek Beata Bartoszek