Przewodniczący  
Wiceprzewodniczący

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Sekretarz

Rafał Szczypczyk

Rafał Szczypczyk

Paweł Kolasa

Paweł Kolasa

 Członek Komisji
   

Leszek Dolny

Leszek Dolny