Przewodniczący  
Wiceprzewodnicząca

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk

Sekretarz

Rafał Szczypczyk

Rafał Szczypczyk

Paweł Kolasa
 Członek Komisji
   

Leszek Dolny

Leszek Dolny