Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

Bezpieczeństwa Obywateli

Komisja Budżetu i Rozwoju

Budżetu i Rozwoju

Komisja Edukacji Publicznej

Edukacji Publicznej

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Komisja Promocji Kultury Turystyki i Sportu

Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Komisja Rewizyjna

Rewizyjna

Komisja Rozwoju Wsi Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środ.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Statutowo Regulaminowa

Statutowo-Regulaminowa

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej