Komisja Bezpieczeństwa Obywateli
 
Komisja Budżetu i Rozwoju
 
Komisja Edukacji Publicznej
 
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
 
Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
 
Komisja Rewizyjna
 
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Komisja Statutowo-Regulaminowa
 
Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej