Bezpieczeństwa Obywateli

Budżetu i Rozwoju

Edukacji Publicznej

Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Rewizyjna

Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środ.

Skarg, Wniosków i Petycji

Statutowo-Regulaminowa

Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej