31 sierpnia 2018 r.

Z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, Konkurs fotograficzny Powiat Krakowski w obiektywie” ogłoszony uchwałą nr 68/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018 r. zostaje odwołany. Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy. Nadesłane prace zostaną odesłane autorom.


15 czerwca 2018 r.

Wydział Promocji i Współpracy informuje, że względu na małą ilość nadesłanych prac nie dokonano rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. „Powiat Krakowski w obiektywie” – II edycja, ogłoszonego Uchwałą nr 68/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018 r. Równocześnie wydział wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przedłużenie terminu trwania konkursu.


9 marca 2018 r.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza II edycję konkursu fotograficznego pn. „Powiat Krakowski w obiektywie”. Konkurs ma na celu promocję powiatu krakowskiego poprzez prezentację oraz upowszechnianie fotografii związanych z regionem. Tematyką konkursu jest powiat krakowski ziemski, jego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne, dokumentacja różnorodnych wydarzeń powiatowych: imprez sportowych, artystycznych, wydarzeń kulturalnych i obiektów zabytkowych. Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii, którzy ukończyli 13 rok życia i chcą przedstawić piękno i różnorodność Powiatu Krakowskiego.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 9 kwietnia 2018 r. na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, z dopiskiem konkurs fotograficzny „Powiat Krakowski w obiektywie”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Uchwała Zarządu
Regulamin konkursu fotograficznego
Formularz zgłoszeniowy