Otwarty konkurs ofert na  realizację w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 35 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego, Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 36 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Otwarty konkurs ofert na  realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Krakowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyki wczesnego wykrywania raka prostaty”, przyjętego do realizacji uchwałą nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016:

Konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Wczesnego wykrywania raka sutka – badania mammograficzne”, przyjętego do realizacji uchwałą Nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy, badania przesiewowe”, przyjętego do realizacji uchwałą Nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”, przyjętego do realizacji uchwałą Nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 stycznia 215 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016:

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Krakowskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej przyjętego do realizacji uchwałą nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”, przyjętego do realizacji uchwałą Nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przez Powiat Krakowski w roku 2016:

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016:

Konkursu ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce: