Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego:

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. “Program Korygujący wady postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy, badania przesiewowe”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”:

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu „Wczesnego wykrywania raka sutka, badania mammograficzne”:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Otwarty konkurs ofert na wybór w 2018 r. realizatora II etapu programu pt. „Badanie wad postawy uczniów klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów w latach 2017 – 2018 oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych w latach 2018 – 2020 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2015 – 2020”:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku:


Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2017 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2016 roku