Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2023 roku:

Otwarty konkurs ofert konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Otwarty konkurs ofert konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Otwarty konkurs ofert konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie w  zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”:

Otwarty konkurs ofert konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Otwarty konkurs ofert konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2023 w zakresie w  zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.”:


Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2022 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2021 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2020 roku