Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2022 roku:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.”:

Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2021 roku:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”:

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2021 w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r.”:


Konkursu ofert z realizacją zadań publicznych w 2020 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2019 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2018 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2017 roku
Konkursy ofert z realizacją zadań publicznych w 2016 roku