CENTRALA TELEFONICZNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAKOWIE

tel. 12-634-42-66, 12-634-42-70 fax: 12-633-52-94

Zarząd Powiatu w Krakowie
Al. J. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. 12-634-42-66 w.208, fax.12-633-52-94

e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl

Starosta: Wojciech Pałka, pok. 201-202, wew. 203
Sekretariat: tel.12-634-42-66 wew.203 , 12-423-43-84, 12-633-49-06, tel./fax 12-633-52-94
Wicestarosta: Tadeusz Nabagło pok. 205-206, wew. 203
Członek Zarządu: Arkadiusz Wrzoszczyk pok. 209, wew. 208
Sekretarz: Adam Wójcik pok. pok. 207, wew. 208
Skarbnik: Bogumiła Glica pok. 304, wew. 305

Wydziały i Biura – numery kontaktowe

Godziny pracy

Serwis internetowy:

Wydział Promocji i Współpracy
tel. 12-397-93-13
e-mail: strona@powiat.krakow.pl

Wydział Informatyki
tel. 12-397-95-10, 12-397-95-73