STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 12-397-95-68, 12-397-95-69
Zaświadczenia dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
tel. 12-397-94-01
 
Zarząd Powiatu w Krakowie
tel. 12-633-27-70, 12-397-92-08
fax 12-633-52-94
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
 
Starosta
Wojciech Pałka
Wicestarosta:
Arkadiusz Wrzoszczyk
Sekretariat Starosty i Wicestarosty
tel. 12-423-43-84, 12-633-49-06
fax 12-633-52-94
 
Członek Zarządu
Tadeusz Nabagło
Sekretarz
Mirosław Golanko
Sekretariat Członka Zarządu i Sekretarza Powiatu
tel. 12-633-27-70
 
Skarbnik:
Edyta Jaśnikowska
Sekretariat Skarbnika Powiatu
tel. 12-633-97-37
 
telefon/infolinia: 12-634-42-66