STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 12-397-95-68, 12-397-95-69
Zaświadczenia dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu – tel. 12-397-94-01
 
Zarząd Powiatu w Krakowie
tel. 12-633-27-70, 12-397-92-08
fax 12-633-52-94
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl
 
Starosta: Wojciech Pałka
Wicestarosta: Arkadiusz Wrzoszczyk
Sekretariat Starosty i Wicestarosty:
tel. 12-423-43-84, 12-633-49-06
fax 12-633-52-94
 
Członek Zarządu: Tadeusz Nabagło
Sekretarz: Mirosław Golanko
Sekretariat Członka Zarządu i Sekretarza Powiatu:
tel. 12-633-27-70
 
Skarbnik: Edyta Jaśnikowska
Sekretariat Skarbnika Powiatu:
tel. 12-633-97-37
 
telefon/infolinia: 12-634-42-66
 
 
Serwis internetowy:
 
Wydział Promocji i Współpracy
tel. 12-397-93-13
e-mail: strona@powiat.krakow.pl
 
Wydział Informatyki
tel. 12-397-95-10, 12-397-95-73