WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
REJESTRACJA POJAZDÓW PRAWO JAZDY i TRANSPORT
Węgrzce: komunikacja2@powiat.krakow.pl
tel. 12 259 34 07
Węgrzce (prawo jazdy): komunikacja1@powiat.krakow.pl
tel. 12 259 34 35, 12 259 34 12
Skawina:kskawina@powiat.krakow.pl
tel. 12 276 85 40
Węgrzce (transport): komunikacja5@powiat.krakow.pl
tel. 12 259 34 31
Krzeszowice: kkrzeszowice@powiat.krakow.pl
tel. 12 282 08 09
 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIA
Kraków: wydzial.ab@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 95 86, 12 397 94 14
Węgrzce: abwegrzce@powiat.krakow.pl
tel. 12 259 34 28, 12 259 34 29
Skawina: abskawina@powiat.krakow.pl
tel. 12 276 00 24 wew. 1, wew. 2
 
Dane kontaktowe pracowników Wydziału (link)
 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU
EWIDENCJA GRUNTÓW i BUDYNKÓW OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ OBSŁUGA ZASOBU GEODEZYJNEGO
Główne dane kontaktowe:
wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
tel. 12 656 72 19, 12 656 72 26, 12 656 09 81zachęcamy do korzystania z portalu www.webewid.powiat.krakow.pl
szczegółowe dane kontaktowe dla poszczególnych referatów dostępne na stronach www.powiat.krakow.pl lub www.geodezja.powiat.krakow.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ZWROTY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA,
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH I SCALENIA
gn@powiat.krakow.pl
tel. 12 395 05 28, 12 395 05 30, 12 395 05 29, 12 656 72 58
Zwroty:
tel. 12 395 05 37, 12 395 05 33, 12 395 05 34, 12 422 03 38
  Odszkodowania:
tel. 12 410 08 54, 12 395 05 35, 12 410 08 53
Regulacje i Scalenia:
tel. 12 395 05 32, 12 395 05 36

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

SPRAWY Z WYŁĄCZENIEM REFERATÓW

os@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 94 06, 12 397 94 04

GOSPODARKA ODPADAMI, EMISJA

os@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 94 08

WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

os@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 94 03

LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, RYBACTWO

os@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 94 01


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

orb@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 95 78, 12 397 91 06


WYDZIAŁ PROMOCJI i WSPÓŁPRACY

promocja@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 93 13, 693 100 257


WYDZIAŁ EDUKACJI

edukacja@powiat.krakow.pl
tel. 12 421 28 25, 508 478 709


BIURO INWESTYCJI i REMONTÓW

bir@powiat.krakow.pl
tel. 573 966 038


BIURO STRATEGII i ROZWOJU

bsr@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 93 19


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zp@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 91 05, 505 418 192, 607 038 368


RZECZNIK PRASOWY

kkaminski@powiat.krakow.pl
tel. 12 397 93 11, 604 463 503


DZIENNIKI PODAWCZE OBSŁUGUJĄ BEZPOŚREDNIO

jednak, jak nie potrzebujesz potwierdzenia, wrzuć pismo do urny wystawionej przy wejściu (podając do siebie w piśmie numer telefonu ułatwisz nam kontakt)