Leszek_Dolny

Leszek Dolny urodzony 20-10-1946 r. w Sułoszowej żonaty, żona Zofia, czworo dorosłych dzieci. Bezpartyjny działacz niepodległościowy, samorządowy i prorodzinny.
Wykształcenie Zawodowe. Średnie techniczne – Eksploatacja i naprawa samochodów, wszechstronne uprawnienia zawodowe w tym kierunku.

Doświadczenie zawodowe.
28 lat pracy w transporcie i komunikacji.
Elektromechanik samochodowy, Brygadzista, Instruktor w ZSZ, Kierownik Działu Kontroli Technicznej i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Inspektor Techniczny Ministerstwa Komunikacji. Kierownik Stacji Diagnostycznej. Starszy Wykładowca Ośrodka Szkolenia Kierowców PKS. Z-ca Dyrektora do spr. Technicznych. Mistrz SO. Kierownik Szkolenia Praktycznego.
Pierwszy bezpartyjny dyrektor w Olkuszu 16-VIII-1980 r. Odwołany 27-10-1983 r., usunięty z pracy. Powrót do pracy 28-02-87 r. Zwolniony po raz drugi 25-02-1989 r. w trakcie organizowania wyjazdu na Zjazd Solidarności w Ustroniu. Zwolnienie anulowano 1989-05-15.
W NSZZ-SOLIDARNOŚĆ od założenia w 1980 nieprzerwanie do 2000 r.
Wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Sułoszowej 1989 r.

Wykształcenie samorządowe.
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji I Studia Samorządowe 1992 r.
Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego Centrum Prywatyzacji
Kurs dla Kandydatów do Rad Nadzorczych 1991 r.
Kurs Rządowy dla kadry kierowniczej Gmin. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych 1994 r.
Zarządzanie Gminą. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE Kraków-Copers –Lybrand Monfred Uniwersity Anglia 1994 r.
Szkolenie Kadr Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2007 r.

Doświadczenie samorządowe.
Cztery kadencje sekretarz samorządu przedsiębiorstwa w Oddziale PKS w Olkuszu.
Radny –Przewodniczący Rady Gminy w Sułoszowej I kadencji. Delegat do Sejmiku Województwa Krakowskiego I kadencji. Członek Założyciel Stowarzyszenia Gmin Małopolski.
Członek Rady Nadzorczej Szpitala im. Rydygiera, Narutowicza, Dietla w Krakowie.
Asystent Posła K. Kapery – pierwszego Ministra d/spr. Rodziny 1998-2001.
Konsultant z gminy wiejskiej pierwszego podręcznika dla samorządów terytorialnych.
Delegat na pierwszy i drugi Kongres Samorządu Terytorialnego – Medal Odrodzonego Samorządu Terytorialnego.
Radny Powiatu Krakowskiego trzech Kadencji
1 Kadencja. Przewodniczący Komisji Społecznej.
2 Kadencja. Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Prorodzinnej i Społecznej.
3 Kadencja. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli. Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Krakowskim przez dwie kadencje.
Instruktor Obrony Cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wojewody Krakowskiego.
Inne.Członek Założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 1992 r.
Ukończone Roczne Studium Pastoralne – Instytut Akcji Katolickiej, uzyskując Tytuł Moderatora Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 1997 r.