Mieszkanka Bukowa położonego na terenie gminy Mogilany, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – mgr administracji, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej „Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”, 27 letni staż pracy w administracji publicznej, w tym 20 lat na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilanach. Członek Zarządu Forum Pracowników USC przy MISTiA w Krakowie, absolwentka cyklu szkoleniowego „Kobiety i rozwój” – projektu realizowanego przez Fundację Przestrzeń Kobiet. Członek Rady Sołeckiej Bukowa, inicjatorka licznych działań zmierzających do integracji mieszkańców oraz kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów.