Mardyla_Malgorzata_wwwMałgorzata Mardyła,
mieszkanka Lusiny w gminie Mogilany.

WYKSZTAŁCENIE:
 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, uzyskany tytuł: magister
 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, kierunek: politologia, specjalność: komunikacja społeczna, uzyskany tytuł: licencjat
 Uniwersytet w Stanie Nowy York USA, College Rolniczy i Techniczny SUNY MORRISVILLE specjalizacja: biznes z koncentracją na marketing, marketing produktów rolniczych, zarządzanie i reklama
 Policealne Studium Zawodowe w Krakowie, uzyskany tytuł: instruktorka wiejskiego gospodarstwa domowego
 Zespół Szkół Rolniczych w Czernichowie, uzyskany tytuł: technik rolnik

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 Wójt Gminy Mogilany
 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Krakowie z/s w Karniowicach, stanowisko: doradca rolny i kierownik Gminnego Ośrodka Postępu Rolniczego w Mogilanach; starszy specjalista ds. marketingu i przedsiębiorczości, odpowiedzialność dotyczyła doradztwa, planowania i organizowania nowych gospodarstw oraz modernizacji istniejących:
– wprowadzenie innowacji technologicznych w rolnictwie;
– prowadzenie kursów i szkoleń dla młodzieży i rolników;
– gromadzenie i analizowanie informacji rynkowych;
– współpraca z giełdami, ODR-ami w dziedzinie marketingu i promocji grup celowych;
 Evergreen Farm Center, Richfield Springs, New York, praca w gospodarstwie ogrodniczym oraz w markecie – praktyka; praca na komputerach, zapoznanie się z metodami i organizacją amerykańskiego biznesu
 Gerlitz, Niemcy; gospodarstwo ogrodnicze – praktyka

KURSY I SZKOLENIA:
 „Efektywność osobista i zawodowa kobiety – lidera.” Globar Business Center
 „Leader w nowym okresie programowania 2007 – 2013.”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 „Umacnianie dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego na rynku pracy.” Małopolski Ośrodek Szkoleniowy w Krakowie
 „Strategia rozwiązywania problemów społecznych szansą na dodatkowe środki dla pomocy społecznej w gminie i powiecie.” Szkoła Administracji Samorządowej S.A
 „Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską” organizowany przez FAPA
 Cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania spółdzielności ogrodniczej w Polsce i Europie oraz marketingu owoców organizowanych przez FAPA w Nowym Sączu
 „Demokratyczne procesy decyzyjne i tworzenia woli”, przeprowadzone przez Europejską Federację Związków Zawodowych Sektora Rolnictwa (EFA)
 „Demokratyczne procesy decyzyjne i tworzenia woli”, przeprowadzone przez Europejską Federację Związków Zawodowych (EFA) oraz Centrum Dydaktyczne Szkół Wyższych Politechniki Reńsko-Westfalskiej w Aachen
 Uniwersytety w Newcastle Upon Tyne oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego o specjalizacji „Marketing Owoców i Warzyw”
 Uniwersytety w Newcastle Upon Tyne oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego o specjalizacji „Marketing Owoców i Warzyw” (wyjazd studyjny)
 „Przedsiębiorczość w Agrobiznesie” organizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie
 MCDonald’s, Cazenovia, New York – kurs dla menadżerów – podstawowe wiadomości z zarzadzania i metod finansowych w restauracjach szybkiej obsługi

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
od 16.11.2014 Radna Powiatu Krakowskiego
od 2014 Członek Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany
2008 – 2010 Wiceprzewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa
2007 – 2010 Członek Powiatowej Rady ds. zatrudnienia
2002 – 2006 Członek Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatu Krakowskiego
2001 – 2010 Delegat Krakowskiego Banku Spółdzielczego
1997 – 2002 Delegat Krakowskiej Izby Rolnej
1998 – 2002 Radna Gminy Mogilany, członek Zarządu
24.09.1996 Wiceprezydent Komisji Młodzieżowej (EFA) Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Sektora Rolnictwa w Brukseli; członek grupy robotniczej Basenu Morza Śródziemnego w EFA
1994 – nadal Członek Rady Sołeckiej w Lusinie

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, zarówno w mowie jak i w piśmie,
– prawo jazdy kat. „B”, własny samochód

ZAINTERESOWANIA:
Muzyka klasyczna, gospodarstwo ekologiczne, kolekcjonowanie aniołów.
Kontakt:
mardylam@gmail.com