PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Nabaglo

 

Tadeusz Nabagło urodził się w 1958 roku w Jerzmanowicach, w których mieszka do dnia dzisiejszego. Żonaty, dwoje dzieci.
W 1983 roku ukończył Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej w Krakowie oraz w kolejnych latach studia podyplomowe: Matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Organizację i zarządzanie oświatą na Akademii Pedagogicznej.
Od 1983 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach,
1998-2002 dyrektor Szkoły Podstawowej,
2002-2008 dyrektor Gimnazjum,
Od 2008 dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.
Radny Powiatu Krakowskiego w kadencji 1998-2002
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego w kadencji 2006-2010.
Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego w obecnej kadencji.
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Porozumienie Podkrakowskie” w kadencji 2008-2012 i 2012-2016.