Nagrody Powiatu Krakowskiego

Reportaż z gali rozdania nagród

Agnieszka Szczypczyk

Agnieszka Szczypczyk

Film   Opis

Justyna Żmuda

Justyna Żmuda

Film   Opis

Dagmara Kwiatek-Kamińska

Dagmara Kwiatek-Kamińska

Film   Opis

Kamil Kłosowski

Kamil Kłosowski

Film   Opis

Krzysztof Durlik

Krzysztof Durlik

Film   Opis

Zbigniew Morawski

Zbigniew Morawski

Film   Opis

Adam Mrowiec

Adam Mrowiec

Film   Opis

Jaroslaw Ignaszak

Jarosław Ignaszak

Film   Opis


Łukasz Drukała i Sara Zawadzka z sekcji kung fu przy LKS POTOK Więckowice, Kamil Kłosowski z Krzeszowic – Mistrz Polski 2013 w karate, Justyna Żmuda i Agnieszka Szczypczyk ze Skawiny – Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata Juniorów w brydżu sportowym, Krzysztof Durlik – trener w MTS PIAST Skawina, Katarzyna Gazda z Zielonek – trenerka i założycielka drużyny „Liderki Cheerleaders”, Michał Nogieć instruktor sekcji kung fu przy LKS POTOK Więckowice, Zbigniew Morawski – prezes PKS MILLENIUM Skawina, Adam Mrowiec – prezes UKS JEDYNKA ze Skawiny, Monika Dudek z Tenczynka – regionalistka, choreograf i tancerka, Jarosław Ignaszak – dyrygent Orkiestry „Wieniawa” z Raciborowic i Orkiestry „Kosynierzy” z Luborzycy, Dagmara Kwiatek- Kamińska – artystka, autorka wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw malarstwa oraz Dorota Kamińska – założycielka Teatru „Albertus” przy Parafii św. Brata Alberta w Mnikowie to tegoroczni laureaci Gali wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, która odbyła się 29 maja 2014 r. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie.

Nagrody te zostały ustanowione przez Radę Powiatu w Krakowie i przyznane po raz pierwszy w 2012 roku. Pomysł zrodził się z chęci uhonorowania i wyróżnienia osób, które swoimi wybitnymi osiągnięciami promują powiat. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej i wypłacane z budżetu Powiatu Krakowskiego lub wręczane, jako nagroda honorowa – statuetka „Pierścień Powiatu Krakowskiego” albo obie formy łącznie.

Kandydaci do nagrody muszą być mieszkańcami powiatu krakowskiego lub reprezentować podmioty zajmujące się działalnością kulturalną, mające swoją siedzibę na terenie powiatu oraz wykazywać się znaczącymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i swoimi osiągnięciami promować Powiat Krakowski. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się też osiągającym wspaniałe rezultaty sportowcom, ich trenerom i działaczom sportowym.  O honory mogą ubiegać się zawodnicy wyróżniający się wynikami na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Laureatami mogą zostać także ich trenerzy oraz osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, co najmniej na szczeblu powiatowym.

W obecnej edycji wpłynęło 25 wniosków o nagrody w zakresie sportu oraz 6 wniosków o nagrody w zakresie kultury. Wyróżnienia „Młody Talent” otrzymali Łukasz Drukała i Sara Zawadzka z sekcji kung fu, działającej przy LKS Potok Więckowice. Nagrody główne za imponujące wyniki sportowe zdobyli: Kamil Kłosowski z Gminy Krzeszowice – Mistrz Polski 2013 oraz Wicemistrz Europy w karate, Justyna Żmuda i Agnieszka Szczypczyk z Gminy Skawina – Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata Juniorów w brydżu sportowym. Wyróżnienia za znakomite osiągnięcia trenerskie wręczono Krzysztofowi Durlikowi z Miejskiego Towarzystwa Sportowego PIAST Skawina, Katarzynie Gazdzie współpracującej z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach i Michałowi Nogieciowi ze Stowarzyszenia Sportowego LKS POTOK Więckowice. W kategorii działacz sportowy wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej otrzymali Zbigniew Morawski – prezes PKS Millenium Skawina oraz Adam Mrowiec – inicjator i dyrektor Międzynarodowego Biegu Skawińskiego.

Nagrodę główną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali: Monika Dudek z Gminy Krzeszowice, etnolog, regionalistka, wokalistka i instruktorka polskich tańców ludowych i narodowych, Jarosław Ignaszak  z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, dyrygent Orkiestry „Wieniawa” z Raciborowic i Orkiestry „Kosynierzy” z Luborzycy, Dagmara Kwiatek-Kamińska z Gminy Krzeszowice, artystka, autorka ponad 20 indywidualnych wystaw malarstwa w kraju i za granicą, wyróżnienie – Dorota Kamińska z Gminy Liszki, reżyser i scenograf, pomysłodawca i założycielka Teatru „Albertus”.

Nagrodę Honorową „Pierścień Powiatu Krakowskiego” za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu sportu szkolnego i organizowaniu młodzieżowych olimpiad w ramach współpracy europejskiej z rąk starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki odebrał dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Tomasz Piechota.

Galę poprowadziła Marta Bizoń, aktorka krakowskiego Teatru Ludowego.