2017

Reportaż z uroczystej Gali rozdania Nagród Powiatu Krakowskiego 2017


Nagrodzeni Nagrodą Powiatu Krakowskiego 2017:

Kat.: Osiągnięcia w dziedzinie działalności sportowej oraz za osiągnięte wyniki sportowe:

Karina Lipiarska-Pałka

Karina Lipiarska-Pałka

Film     Opis

Julia Bochenek

Julia Bochenek

Film     Opis

Zuzanna Bosak

Zuzanna Bosak

Film     Opis

Aleksandra Wierzbowska

Aleksandra Wierzbowska

Film     Opis

Aleksander Jabłoński

Aleksander Jabłoński

Film     Opis

Tomasz Dudek (Boks)

Tomasz Dudek (Boks)

Film     Opis

Tomasz Dudek (Piłka)

Tomasz Dudek (Piłka)

Film      Opis

Krzysztof Sadko

Krzysztof Sadko

Film     Opis

Osoby nominowane:

 

Kat.: Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

Marek Harbaczewski

Marek Harbaczewski

Film     Opis

Bogumiła Ewa Pietrzyk

Bogumiła Ewa Pietrzyk

Film     Opis

Kazimierz Królik

Kazimierz Królik

Film     Opis

Dorota Kamińska

Dorota Kamińska

Film     Opis

Małgorzata Strzebońska-Sroka

Małgorzata Strzebońska-Sroka

Film     Opis

Grupa Kolędnicza "Herody" z Zielonek

Grupa Kolędnicza “Herody” z Zielonek

Film     Opis

Gabriela Świerczek

Gabriela Świerczek

Film     Opis

Osoby nominowane:


Środowe popołudnie, 22 lutego 2017 roku było wyjątkowym dniem dla artystów i sportowców z terenu powiatu krakowskiego. W Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego, podczas której nagrodzono ciężką pracę i trud sportowców oraz trenerów, a także artystów rozsławiających swoim talentem powiat krakowski.

Na początku gospodarze – starosta krakowski Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło przywitali wszystkich gości i osoby nominowane do nagród. Głos zabrał także wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, który pogratulował laureatom ich osiągnięć. Następnie wicestarosta Wojciech Pałka przekazał podziękowania partnerom koncertu „Perły Powiatu 2016 – filmowe olśnienia” za przekazane wsparcie oraz instruktorom przygotowującym młodzież za pracę, jaką włożyli, żeby koncert stał się prawdziwym wydarzeniem artystycznym.

Zgodnie z uchwałą nr 20/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 stycznia 2017 roku nagrody otrzymali:

Nagroda główna za imponujące wyniki sportowe:

 • Karina Lipiarska-Pałka

Nagroda Powiatu Krakowskiego za znaczące wyniki sportowe:

 • Julia Bochenek
 • Zuzanna Bosak
 • Aleksandra Wierzbowska

Nagroda Główna w kat. trener i działacz za szczególne osiągnięcia:

 • Aleksander Jabłoński

Nagroda Powiatu Krakowskiego w kat. trener i działacz za znaczące osiągnięcia:

 • Tomasz Dudek (ZSP Giebułtów)
 • Tomasz Dudek (LKS Maszycanka)
 • Krzysztof Sadko

Osoby nominowane w powyższych kategoriach to:
Bartłomiej Gala, Katarzyna Korzeniowska, Anna Kręcioch, Barbara Kwarciak, Diana Stalmach, Martyna Szumna, Marek Fąfrowicz, Janusz Kleśta.

W dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zostali nagrodzeni:

Nagroda Główna za wybitne osiągnięcia:

 • Marek Harbaczewski

Nagroda Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia:

 • Grupa Kolędnicza „Herody” z Zielonek
 • Kazimierz Królik
 • Dorota Kamińska
 • Małgorzata Strzebońska-Sroka
 • Bogumiła Ewa Pietrzyk

Nagroda Powiatu Krakowskiego „Młody Talent”:

 • Gabriela Świerczek

Nominację w tej kategorii otrzymał Miłosz Mrozowski.

Po wręczeniu nagród odbył się koncert Salonowej Orkiestry Camerata z towarzyszeniem solistów Magdaleny Pilarz-Bobrowskiej i Jacka Ozimkowskiego.

Zarówno laureatom jak i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!


17.11.2016

Nabór wniosków

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, a także za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Termin składania wniosków mija 31 grudnia 2016

Uchwała Zarządu
Wniosek kultura
Wniosek sport
Regulamin kultura
Regulamin sport