Reportaż z Gali wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego 2018

Reportaż z Gali wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego 2018


NAGRODY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2018

Kategoria I – Zawodnicy

Wyróżnienia “Młody Talent”:
 
Kacper Morawski

Kacper Morawski

Film          Opis
Jakub Sraga

Jakub Sraga

Film          Opis
Wiktoria Tylek

Wiktoria Tylek

Film          Opis

 

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite wyniki sportowe:

Monika Nowak

Film          Opis

Michał Kwiatek

Film          Opis

Szymon Tracz

Film          Opis

 

Nagrody Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe:

Anna Nowak

Film          Opis

Michał Styrylski

Film          Opis

Jan Majka

Film          Opis

 

Adrianna Kąkol

Film          Opis

 

Jakub Szostak

Film          Opis


Kategoria II – Trener i działacz

Nagrody Powiatu Krakowskiego za imponujące osiągnięcia w  działalności sportowej:

Roman Styrylski

Film          Opis

Henryk Piwowar

Film          Opis

Wojciech Ankowski

Film          Opis

 

Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej :

Tadeusz Gątkiewicz

Film          Opis

 


Kategoria III – Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo

Film          Opis

Zespół Muzyczny Sokoły

 

Film          Opis

Stowarzyszenie Wokół Rybnej

 

Film          Opis

 

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

Katarzyna Nogieć

Film          Opis

Anna Dijuk-Bujok

Film          Opis

 

Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

Grażyna Skotnicka

Film          Opis

Stowarzyszenie “Ceramika bez granic”

Film          Opis

NAGRODY STAROSTY KRAKOWSKIEGO 2018

 I – Kultura i sztuka:
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

Film          Opis
 II – Kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych

Film          Opis 
 III – Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Film          Opis  
 
IV – Ochrona zdrowia, wsparcie osób
niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna:

Fundacja im. Brata Alberta

Film          Opis
 
V – Porządek publiczny i ochrona obywateli:

Stowarzyszenie Ekoturystyki “Ostaniec”

Film          Opis

W czwartek, 19 kwietnia 2018 roku w Dworze w Tomaszowicach odbyła się piąta edycja uroczystej Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego. W tym szczególnym dla społeczności powiatu krakowskiego wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Duda, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wójtowie i burmistrzowie z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby nominowane do nagród oraz zaproszeni goście. Uroczystą galę otworzyli gospodarze – starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik, którzy serdecznie przywitali wszystkich gości. Głos zabrał również wojewoda Piotr Ćwik, który pogratulował wszystkim nominowanym do nagród osiągniętych sukcesów.

Zgodnie z Uchwałą nr 55/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 roku nagrody przyznano w kilku kategoriach:

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za wyniki sportowe „Młody Talent”:

 • Kacper Morawski
 • Jakub Sraga
 • Wiktoria Tylek

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite wyniki sportowe:

 • Monika Nowak
 • Michał Kwiatek
 • Szymon Tracz

Nagrody Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe:

 • Anna Nowak
 • Michał Styrylski
 • Jan Majka
 • Adrianna Kąkol
 • Jakub Szostak

Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii „trener i działacz”:

 • Tadeusz Gątkiewicz – nagroda główna
 • Roman Styrylski
 • Henryk Piwowar
 • Wojciech Ankowski

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo
 • Zespół Muzyczny „Sokoły”
 • Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Katarzyna Nogieć
 • Anna Dijuk-Bujok

Nagrody Główne Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 • Grażyna Skotnicka
 • Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2018 Starosty Krakowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku nagrody dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej otrzymały:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
 • Fundacja im. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Uroczystą galę od strony muzycznej uświetniła Megitza z zespołem.

Zarówno laureatom jak i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!


09.03.2018

Nabór wniosków – Nagroda Starosty Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Termin składania wniosków mija 28 marca 2018r.

Uchwała nr 63/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018r.
Regulamin
Formularz Zgłoszeniowy


29.12.2017

Nabór wniosków – Nagroda Powiatu Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, a także za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2018r.