Reportaż z Gali wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego 2018

Reportaż z Gali wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego 2018


NAGRODY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2018

Kategoria I – Zawodnicy

Wyróżnienia “Młody Talent”:

Kacper Morawski

Kacper Morawski

Jakub Sraga

Jakub Sraga

Wiktoria Tylek

Wiktoria Tylek

Film          Opis Film          Opis Film          Opis
     
Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite wyniki sportowe:

Monika Nowak

Monika Nowak

Michał Kwiatek

Michał Kwiatek

Szymon Tracz

Szymon Tracz

Film          Opis Film          Opis Film          Opis
     
Nagrody Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe:

Anna Nowak

Anna Nowak

Michał Styrylski

Michał Styrylski

Jan Majka

Jan Majka

Film          Opis Film          Opis Film          Opis

Adrianna Kąkol

Adrianna Kąkol

Jakub Szostak

Jakub Szostak

Film          Opis Film          Opis

 

Kategoria II – Trener i działacz

Nagrody Powiatu Krakowskiego za imponujące osiągnięcia w  działalności sportowej:

Roman Styrylski

Roman Styrylski

Henryk Piwowar

Henryk Piwowar

Wojciech Ankowski

Wojciech Ankowski

Film          Opis Film          Opis Film          Opis
     

Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w działalności sportowej :

Tadeusz Gątkiewicz

Tadeusz Gątkiewicz

Film          Opis

 

Kategoria III – Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo

Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo

Zespół Muzyczny Sokoły

Zespół Muzyczny Sokoły

Stowarzyszenie Wokół Rybnej

Stowarzyszenie Wokół Rybnej

Film          Opis Film          Opis Film          Opis
 

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

Katarzyna Nogieć

Katarzyna Nogieć

Anna Dijuk-Bujok

Anna Dijuk-Bujok

Film          Opis Film          Opis
 

Nagroda Główna Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

Grażyna Skotnicka

Grażyna Skotnicka

 

Stowarzyszenie Ceramika bez granic

Stowarzyszenie Ceramika bez granic

Film          Opis Film          Opis
   

NAGRODY STAROSTY KRAKOWSKIEGO 2018

 I – Kultura i sztuka:
 II – Kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo:   III – Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

Film          Opis Film          Opis  Film          Opis  
     
IV – Ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych
oraz pomoc społeczna:
V – Porządek publiczny i ochrona obywateli:

Fundacja im. Brata Alberta

Fundacja im. Brata Alberta

Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec

Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec

Film          Opis Film          Opis

W czwartek, 19 kwietnia 2018 roku w Dworze w Tomaszowicach odbyła się piąta edycja uroczystej Gali Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego. W tym szczególnym dla społeczności powiatu krakowskiego wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Duda, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wójtowie i burmistrzowie z gmin leżących na terenie powiatu krakowskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby nominowane do nagród oraz zaproszeni goście. Uroczystą galę otworzyli gospodarze – starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodnicząca Rady Powiatu w Krakowie Alicja Wójcik, którzy serdecznie przywitali wszystkich gości. Głos zabrał również wojewoda Piotr Ćwik, który pogratulował wszystkim nominowanym do nagród osiągniętych sukcesów.

Zgodnie z Uchwałą nr 55/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 lutego 2018 roku nagrody przyznano w kilku kategoriach:

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za wyniki sportowe „Młody Talent”:

 • Kacper Morawski
 • Jakub Sraga
 • Wiktoria Tylek

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite wyniki sportowe:

 • Monika Nowak
 • Michał Kwiatek
 • Szymon Tracz

Nagrody Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe:

 • Anna Nowak
 • Michał Styrylski
 • Jan Majka
 • Adrianna Kąkol
 • Jakub Szostak

Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii „trener i działacz”:

 • Tadeusz Gątkiewicz – nagroda główna
 • Roman Styrylski
 • Henryk Piwowar
 • Wojciech Ankowski

Wyróżnienia Powiatu Krakowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Stowarzyszenie Grupa Teatralna Credo
 • Zespół Muzyczny „Sokoły”
 • Stowarzyszenie „Wokół Rybnej”

Nagrody Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury:

 • Katarzyna Nogieć
 • Anna Dijuk-Bujok

Nagrody Główne Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 • Grażyna Skotnicka
 • Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2018 Starosty Krakowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku nagrody dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej otrzymały:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
 • Fundacja im. Brata Alberta
 • Stowarzyszenie Ekoturystyki „Ostaniec” Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Uroczystą galę od strony muzycznej uświetniła Megitza z zespołem.

Zarówno laureatom jak i wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!


09.03.2018

Nabór wniosków – Nagroda Starosty Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Termin składania wniosków mija 28 marca 2018r.

Uchwała nr 63/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018r.
Regulamin
Formularz Zgłoszeniowy


29.12.2017

Nabór wniosków – Nagroda Powiatu Krakowskiego

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, a także za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2018r.