Plansza z linkiem do fimu z gali znajdującym się w serwisie YouTube


6 października 2020r. w wyjątkowym ogrodzie w Brzoskwini w gminie Zabierzów odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Powiatu i Starosty Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej oraz nagród dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Nagrody wręczono po raz siódmy.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia aktów powołania członkom nowo powstałej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, która odpowiadać będzie za współpracę pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem.

Następnie wręczone zostały nagrody w poszczególnych kategoriach, w pierwszej kolejności za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej.

– w kategorii „Młody talent” nagrody otrzymali:

 • Marika Brodowska

Mieszkanka gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek wushu w Polsce. Najlepsza zawodniczka Pucharu Polski, Otwartych Mistrzostw Słowacji oraz German Wushu Stars. Jest członkiem kadry narodowej i reprezentacji Polski na najbliższe Mistrzostwa Europy.

 • Jagoda Litner

Mieszkanka gminy Czernichów, pływaczka, która w zeszłym roku zajmowała czołowe miejsca w zawodach o randze mistrzostw, zarówno wojewódzkich, jak i ogólnopolskich. W IV Otwartych Mistrzostwach Pływackich „W czepku urodzeni” na 100 m stylem dowolnym i 50 m stylem grzbietowym zajęła I miejsce.

 • Martyna Szumna

Mieszkanka gminy Wielka Wieś, gimnastyczka sportowa, laureatka czołowych miejsc w Pucharze Polski w wieloboju oraz w ćwiczeniach na poręczach, zajęła też II miejsce w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych (poręcze i skok).

 • Magdalena Świerczyńska

Mieszkanka gminy Czernichów, tenisistka, laureatka I miejsca w grze pojedynczej oraz II miejsca w deblu w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Super-Seria oraz I miejsca w grze pojedynczej i deblu podczas Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Juniorek.

– nagrody za wybitne wyniki sportowe otrzymali:             

 • Michał Jaracz

Mieszkaniec gminy Skawina, hokeista, uczestnik zgrupowań kadry narodowej U-18, kapitan drużyny MKS Cracovia. Z drużyną zajął V miejsce na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych, brał udział w meczach międzynarodowych z drużynami juniorów z Litwy, Niemiec i Słowacji.

 • Anna Nowak

Również mieszkanka gminy Skawina, zawodniczka grupy Inline Alpine, najlepsza polska zawodniczka tej dyscypliny. Laureatka I miejsc w zawodach krajowych i międzynarodowych o randze mistrzostw oraz I miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski i polskiego rankingu PRIA. Odnosi także sukcesy w narciarstwie alpejskim.

 • Sylwia Pasińska-Skowron

Mieszkanka gminy Skała, uprawia nordic walking, zajmowała czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów pucharowych w Polsce i za granicą oraz w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w półmaratonie. II miejsce open w klasyfikacji generalnej Grand Prix Krakowa.

– Nagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne wyniki sportowe uzyskane w 2019 roku otrzymała

 • Adrianna Kąkol

Mieszkanka gminy Liszki,  kajakarka, najlepsza polska juniorka 2019, laureatka czołowych miejsc w zawodach krajowych i międzynarodowych. Wybrana Sportowcem Małopolski w roku 2019 w kategorii kobiet.

– Laureatami nagrody w kategorii sportowej “trener/działacz” zostali:

 • Krzysztof Rodek

Trener wushu tradycyjnego, prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Więckowicach. Posiadacz międzynarodowego stopnia mistrzowskiego, sędzia klasy B konkurencji taolu. Mieszkaniec gminy Skała.

 • Marek Rowecki

Mieszkaniec gminy Krzeszowice, organizator turniejów szachowych, których w ostatnich 10 latach zorganizował ponad 70, w tym 6 międzynarodowych turniejów szachowych z udziałem arcymistrzów i mistrzów międzynarodowych. Organizuje także mistrzostwa Małopolski seniorów i juniorów, obejmowane patronatem przez Starostę Krakowskiego.

 • Roman Styrylski

Mieszkaniec gminy Skawina, trener dyscypliny Inline Alpine, koordynator tej dyscypliny na Polskę południową. Jego zawodnicy powołani zostali do Kadry Narodowej, zaś trójka zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata, a jeden zajął w nich 4 miejsce.

 • Paweł Żabicki

Trener piłki nożnej i prezes klubu KS Wiarusy Igołomia z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,  który pod jego zarządem z powodzeniem się rozwija.

– Nagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za znakomite osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii “trener/działacz” w tym roku otrzymał

 • Grzegorz Gil

Długoletni prezes LKS Błękitni Modlnica w gminie Wielka Wieś. Dzięki jego zaangażowaniu klub może pochwalić się 2 drużynami seniorskimi, 11 młodzieżowymi i 1 oldbojów (w sumie 250 zawodników). Dzięki jego zaangażowaniu realizowany jest m. in. projekt „Uwolnij potencjał” – finansowany z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego.

Następnie przyznane zostały Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

– Nagrody  „Młody talent” otrzymują w tej kategorii następujący młodzi artyści:

 • Amelia Kmita 

Mieszkanka gminy Michałowice, wiolonczelistka, uczennica szkoły muzycznej II stopnia, laureatka czołowych miejsc w ogólnopolskich i regionalnych konkursach wiolonczelowych. Uczestniczka licznych warsztatów mistrzowskich.

 • Daniel Stasielak

Mieszkaniec gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, młody akordeonista, absolwent Szkoły Muzycznej 1 st. w Bochni, uczestnik i laureat konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

– Kolejną kategorią były Nagrody Powiatu Krakowskiego za  znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Te nagrody otrzymali:

 • Henryk Banaś

Mieszkaniec gminy Zielonki, propagator kultury ludowej, założyciel pierwszego w Polsce muzeum wiejskiego – Izby Regionalnej w Bibicach (1964), w której zgromadził eksponaty związane z historią regionu (sztuka ludowa, meble, stroje regionalne, jak też dokumenty i znaleziska archeologiczne). Przyczynił się m.in. do ożywienia tradycji bibickich Pucheroków.

 • Piotr Kapusta

Mieszkaniec gminy Czernichów, historyk, przewodnik i pilot turystyczny, autor wielu publikacji dotyczących gmin powiatu krakowskiego, współpracownik szkół i instytucji z terenu powiatu krakowskiego, który promuje, organizując wycieczki i spacery historyczne po jego terenie.

 • Zuzanna Wędzicha

Mieszkanka  gminy Skawina, wiceprezes Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski Wielkie Drogi, członkini zespołu artystycznego „Brandysowe Róże”, organizatorka licznych warsztatów i prezentacji o tematyce ludowej i regionalnej.

 • Piotr Zając

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa”, zarządzającego Orkiestrą Wieniawa z Raciborowic w gminie Michałowice, która pod jego kierownictwem stała się rozpoznawalną marką w powiecie krakowskim i całej Polsce. 

– Nagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymała osoba absolutnie wyjątkowa –

 • profesor Stanisław Krawczyński

Mieszkaniec gminy Wielka Wieś, kompozytor, rektor i profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wieloletni dyrektor Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Inicjator festiwali chóralnych w Krakowie, warsztatów muzyki chóralnej oraz warsztatów dla dyrygentów, prowadzi też Koncerty Cecyliańskie, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie

Przedostatnim punktem wieczoru było wręczenie Nagrody Starosty Krakowskiego dla organizacji pozarządowych wyróżniających się w 2019 roku w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Wyróżnienia otrzymały następujące organizacje:

– w dziedzinie kultura i sztuka:

 • Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Stowarzyszenie działa od 18 lat na rzecz promocji i rozwoju wsi Kamień, kultywowania poczucia tożsamości regionalnej, tradycji i historii oraz poprawy jakości życia mieszkańców. W roku 2019 zorganizowało uroczystości z okazji 700-lecia wsi, podczas których m.in. wydano publikację najdawniejszych tekstów o wsi oraz zorganizowano wystawę prac miejscowego artysty, a także prezentacje lokalnych wyrobów rzemieślniczych.

 • Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka

Stowarzyszenie organizuje cykliczne zajęcia taneczne i wokalne dla dzieci, wyjazdy zespołu na przeglądy i turnieje tańców polskich oraz warsztaty taneczno-sportowe. Organizuje też turniej tańców polskich „O Złoty Kłos Lisiecki”, który wpisał się na stałe w mapę kulturalną regionu

– w dziedzinie ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna: 

 • „Radość Działania” – Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Stowarzyszenie działa od 6 lat, jego głównym celem jest aktywizacja młodzieży, promocja aktywnego spędzania czasu, działalność edukacyjna oraz wyrównywanie szans. Stowarzyszenie organizuje od 2015 charytatywne imprezy wigilijne, do organizacji których pozyskało pomoc lokalnych przedsiębiorców. Inne ważne imprezy integracyjne to m.in. Majówka Międzypokoleniowa, Piknik Niepodległościowy

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Kruszynki”

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od ponad 30 lat (w tym od 20 pod obecną nazwą), niosąc pomoc osobom niepełnosprawnym. Organizuje regularne spotkania, wycieczki, wyjścia do kina czy na basen. Prowadzi też warsztaty terapii zajęciowej w Skawinie, gdzie w 6 pracowniach i na sali rehabilitacyjnej pracują specjaliści – terapeuci.

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym

Warsztaty prowadzone są od 2009 r. przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ognisko” i są pierwszą tego typu placówką w gminie, które oferuje zajęcia dla 30 osób z niepełnosprawnościami z dwóch gmin (Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia- Wawrzeńczyce). Uczestnicy warsztatów wykonują produkty rękodzielnicze, oferowane na kiermaszach wewnętrznych i zewnętrznych.

Na koniec wręczono Nagrody Główne Starosty Krakowskiego. Ich laureaci to:

– w dziedzinie kultura i sztuka:

 • Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków z Jurczyc, gmina Skawina

Stowarzyszenie działa od 20 lat, kultywując pamięć o generale Józefie Hallerze i innych zasłużonych przedstawicielach tej rodziny. Stworzyło też i prowadzi Izbę Pamięci Rodu Hallerów w Jurczycach, gdzie zorganizowana jest ekspozycja związana z życiem i działalnością generała.

– w dziedzinie kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo: 

 • Klub Sportowy OPTIMA Skawina

Klub prowadzi trzy sekcje: pływacką, wrotkarską i lekkoatletyczną. Jego zawodnicy wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w zawodach regionalnych, organizuje też duże imprezy sportowe, często pod patronatem starosty krakowskiego i przy wsparciu powiatu, m.in. zawody „Pokonaj Focha” oraz jubileuszowe pływackie mistrzostwa Skawiny.

– w dziedzinie ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna: 

 • Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie

Sprawuje całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, starając się zapewnić im jak najlepsze warunki godnego życia. W domu działa grupa teatralna, drużyna sportowa, sala terapeutyczna, a podopieczni mogą integrować się ze społecznością lokalną podczas spotkań z mieszkańcami gminy i uczniami tamtejszych szkół.

 • Fundacja Wspólnota Nadziei z Więckowic, gmina Zabierzów

Fundacja działa od 1998 r., jej misję stanowi budowa systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin, w efekcie czego powstała Farma Życia dla 13 niesamodzielnych dorosłych z autyzmem oraz 30 osób korzystających z zajęć dziennych. Do najważniejszych organizowanych wydarzeń należą Tydzień Autyzmu oraz Święto Farmy Życia.

________________________________

Powiat krakowski podczas uroczystości reprezentowali: wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Alicja Wójcik i Marek Piekara oraz radni powiatu krakowskiego: Romana Maziej-Niewczas, Katarzyna Stadnik, Krzysztof Gębala, Wojciech Karwat, Grzegorz Małodobry i Konrad Szymacha.

Gospodarzami uroczystości byli starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj.


Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Krakowskiego lub Nagrody Starosty Krakowskiego. Termin składania wniosków upływa 6 marca 2020 r.

Nagrody Powiatu Krakowskiego przyznawane są osobom fizycznym:

 1. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 2. za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii:
  1. zawodnik,
  2. trener,
  3. osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej.

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r.
Regulamin
Uchwała Nr 36/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2020 r.
Wniosek – kultura
Wniosek – sport

Nagrody Starosty Krakowskiego przyznawane są organizacjom pozarządowym wyróżniającym się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącym działalność na terenie powiatu krakowskiego w następujących dziedzinach:

 1. kultura i sztuka,
 2. kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo,
 3. ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego,
 4. ochrona zdrowia, wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna,
 5. porządek publiczny i ochrona obywateli.

Uchwała Nr 63/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 marca 2018 r. z późn. zm.
Regulamin
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 14 lutego 2020 r.
Wniosek