1 stycznia 2020

Harmonogram
Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu krakowskiego

6 grudnia 2019

Zmiana w funkcjonowaniu dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

26 listopada 2019

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 267/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”

14 października 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

9 września 2019

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

17 czerwca 2019

Informacja dotycząca pracy punktu NPP w Zabierzowie

27 marca 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu krakowskiego

28 lutego 2019

Informacja o przeniesieniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  zmiany godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

3 stycznia 2019

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

31 grudnia 2018

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa od 1 stycznia 2019 roku

10 grudnia 2018

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim – harmonogram

26 listopada 2018

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 271/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.”:

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie

15 października 2018

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.”

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej:

10 września 2018

Zarządzenie Nr 104 /2018 Starosty Krakowskiego z dnia 5 września  2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

29 grudnia 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1.stycznia 2018r.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

24 listopada 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 251/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie
Załącznik do uchwały

26 października 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku”:

20 października 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

18 października 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1.listopada 2017 r.

29 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 79 /2017 Starosty Krakowskiego z dnia 29 sierpnia  2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 r.

28 kwietnia 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1 maja 2017 r.

27 marca 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1 kwietnia 2017 r.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.


23 grudnia 2016

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim w 2017 r.


18 listopada 2016

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” dokonano wyboru realizatora zadania.


14 października 2016
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 listopada 2016 r. do godz.15.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.


13 października 2016
Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 175/2016 z dnia 6 października 2016 roku powołał skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pt. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.


Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.


Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy prawnej