Nieodpłatna Pomoc Prawna

Link do strony dotyczącej zapisów na bezpłane usługi pomocy prawnej  
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO - dokument Word
 
28.07.2023
W ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu edukacji prawnej społeczeństwa na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r., zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM materiałami opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej- link

29.06.2023
Począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu krakowskiego świadczone będą wyłącznie w formie porad stacjonarnych w punktach. Powrót do stacjonarnego udzielania porad wynika z  odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem będą mogły być udzielane jedynie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić:

 • pod numerem telefonu: 12 397 91 06 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30), lub
 • poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego – plik do pobrania


13.04.2023

Nieodpłatna:

 • Pomoc prawna
 • Poradnictwo obywatelskie
 • Edukacja prawna
 • Mediacja

na terenie Powiatu Krakowskiego w 2023 – zobacz plakat jpg, pdf

30.12.2022

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że na terenie powiatu krakowskiego od 1 stycznia 2023 r. w dalszym ciągu porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu: 12 397 91 06 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego:

Dyżury punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Krakowskiegoplik do pobrania

 

30.11.2022

Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.”

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”.

Uchwała Nr 388/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2022 roku – pobierz plik pdf


17 listopada 2022
 
Uchwała nr 377/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr 342/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 października 2022r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – pobierz plik pdf

26 października 2022
 
Uchwała nr 353/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr 341/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 października 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert: “Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.” – pobierz plik pdf

24 października 2022

Ogłoszenie o powołaniu na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.”

24 października 2022

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.”.


6 października 2022

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) zmianie ulega harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Luborzycy, ul. Jagiellońska 7.  Dyżury w punkcie  będą odbywały się według poniższego wykazu:

poniedziałek: 9.00-14.00
środa: 10.00 -15.00
czwartek: 12.00 – 15.00
piątek: 8.00 -15.00


26 września 2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2023 r.

Zarządzenie Nr 202/2022 Starosty Krakowskiego z dnia 26 września 2022 r. – pobierz
Ogłoszenie – pobierz
Formularz zgłoszeniowy – pobierz


22 lipca 2022

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że na terenie powiatu krakowskiego porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu: 576 058 217 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 17.00) lub 12 397 91 06 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego:

PROWADZĄCY ADRESY DYŻURÓW DNI i GODZINY
Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Czernichów

ul. Gminna 1

poniedziałek: 14.00-18.00
wtorek: 11.00-15.00
środa: 11.00-15.00
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 8.00-12.00
Punkt Adwokatów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Krzeszowice

pl. Kulczyckiego 1

poniedziałek: 12.00-16.00
wtorek: 8.00-12.00
środa: 12.00-16.00
czwartek: 8.00-12.00
piątek: 8.00-12.00
Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Luborzyca

ul. Jagiellońska 7

poniedziałek: 9.00-16.00
wtorek: 12.00-15.00
środa: nieczynne
czwartek: 12.00-15.00
piątek: 8.00-15.00
Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Wielka Wieś

Szyce, pl. Wspólnoty 2

poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek: 12.00-16.00
środa: 12.00-16.00
czwartek: 12.00-16.00
piątek: nieczynne
Punkt Adwokatów

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Świątniki Górne

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35

poniedziałek: 14.00-18.00
wtorek: 14.00-18.00
środa: 14.00-18.00
czwartek: 14.00-18.00
piątek: 14.00-18.00
Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”

 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Skała

ul. Szkolna 4

poniedziałek: 15.00-19.00
wtorek: 15.00-19.00
środa: 15.00-19.00
czwartek: 15.00-19.00
piątek: 15.00-19.00
Punkt Radców Prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Skawina

ul. Kopernika 13

poniedziałek: 15.00-19.00
wtorek: 11.00-15.00
środa: 11.00-15.00
czwartek: 11.00-15.00
piątek: 11.00-15.00
Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Słomniki

ul. Tadeusza  Kościuszki 29

poniedziałek: 16.00-20.00
wtorek: 16.00-20.00
środa: 12.00-16.00
czwartek: 16.00-20.00
piątek: 16.00-20.00
Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Sułoszowa

ul. Krakowska 139

poniedziałek: 9.15-13.15
wtorek: 7.30-11.30
środa: 7.30-11.30
czwartek: 7.30-11.30
piątek: 7.30-11.30
Punkt Adwokatów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Jerzmanowice

ul. Rajska 22

poniedziałek: 9.00-13.00
wtorek: 15.00-19.00
środa: 15.00-19.00
czwartek: 15.00-19.00
piątek: 9.00-13.00
Punkt Radców Prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Zabierzów

Rynek 1

poniedziałek: 15.00-19.00
wtorek: 15.00-19.00
środa: 15.00-19.00
czwartek: 15.00-19.00
piątek: 16.00-20.00
 
28 lutego 2022

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1  marca 2022 r. na terenie powiatu krakowskiego porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217”

21 stycznia 2022
 
Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

– zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217, lub

– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

4 stycznia 2022

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porady będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06.

29 grudnia 2021

W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do obejrzenia z przygotowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  – wideo porad o następującej tematyce:

Czy warto podpisać ugodę z firmą windykacyjną? https://youtu.be/j87NfmLOt-E
Jak odzyskać pożyczkę? https://youtu.be/wu5xHdI30mg
Świadczenie postojowe https://youtu.be/ctnN3lGEjQ0
Prawo spadkowe – podstawowe informacje https://youtu.be/tWV2jz2hgyw
Pomoc de minimis https://youtu.be/Pe5-eckm8rM

23 grudnia 2021

„Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dniach od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r. porady nieopłatnej pomocy prawnej  w punkcie zlokalizowanym w  Świątnikach Górnych, będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porady będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06.”

22 grudnia 2021

W ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu edukacji prawnej społeczeństwa, zapraszamy do zapoznania się przygotowaną przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  – broszurą informacyjną zawierającą  podstawowe informacje w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników – pobierz pdf

13 grudnia 2021

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 13 grudnia 2021 r. na terenie powiatu krakowskiego porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz zdalnie).

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 lub elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

24 listopada 2021

Zarząd Powiatu w Krakowie dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.”
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wybrano ofertę Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”.

Uchwała Nr 409/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 listopada 2021 roku – plik doc.

10 listopada 2021

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w ZABIERZOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.

Dyżur radcy prawnego w dniu 19 listopada 2021 r. (piątek) będzie odbywał się w godzinach od 11.00  do 19.00.
Harmonogram funkcjonowania pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pozostaje bez zmian.

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
– zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

8 października 2021

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.” – więcej informacji tutaj

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej – więcej informacji tutaj

14 września 2021

Zapraszamy do oglądnięcia spotu reklamowego o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w Powiecie Krakowskim:

Darmowa pomoc prawna w powiecie krakowskim. Link do filmu na serwisie YouTube po kliknięciu w zdjęcie.

8 września 2021

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.

Ogłoszenie – pobierz plik doc
Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik doc

Zarządzenie Nr 172/2021 Starosty Krakowskiego z dnia 7 września 2021r. – pobierz plik pdf

30 czerwca 2021

1 lipca wracają stacjonarne porady nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – więcej informacji

4 stycznia 2021

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

 • zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06
 • zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać:

 • przesyłając pocztą na adres:     
  Starostwo Powiatowe w Krakowie
  Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
 • przesyłając na adres e-mail:
  orb@powiat.krakow.pl

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

22 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przewiduje  prowadzenie edukacji prawnej, obejmującej  działania zmierzające do zwiększenia  świadomości  prawnej  społeczeństwa.

W związku z powyższym Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM”, której zostało powierzone zadanie pn: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”, opracowała serię wykładów z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy a także wykład dla uczniów szkół. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną  z SARS-CoV-2 wykłady zostały zrealizowane w formie zdalnej jako nagrania.

Poniżej linki do przedmiotowych wykładów:
Prawo rodzinne https://youtu.be/yye_dclINuY
Prawo spadkowe https://youtu.be/DSyotoFfp9E
Prawo pracy https://youtu.be/wXx3A6KXbu4
Szkoły https://youtu.be/_idGFFBXCbc

Zapraszamy do oglądania!”

26 listopada 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

28 września 2020

 1. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
 2. Powołanie składu Komisji Konkursowej

7 września 2020

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r.

Ogłoszenie – pobierz plik doc
Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik doc

Zarządzenie Nr 100/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 3 września 2020r.

26 sierpnia 2020

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 września 2020 r. do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ponownie będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
– zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06, lub
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

 Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:

–  przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
– lub przesyłając na adres e-mail: orb@powiat.krakow.pl

13 sierpnia 2020

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć ” Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis 

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w SKAWINIE i ZABIERZOWIE BĘDĄ NIECZYNNE. Dyżury w ww. punktach nieodpłatnej pomocy prawnej będą wydłużone według następującego harmonogramu:
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Zabierzowie Urząd Gminy Zabierzów: 21 sierpnia 2020 r. (piątek) punkt czynny w godzinach 11.00 -19.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skawinie Starostwo Powiatowe w Krakowie Filia w Skawinie: 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) punkt czynny w godzinach 11.00 -19.00

Harmonogram funkcjonowania pozostałych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pozostaje bez zmian.

24 lipca 2020

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. stacjonarne dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione.

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.00) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Plakat w formacie jpg

16 czerwca 2020

Zmiany w udzielaniu porad (link do pliku w formacie png)

25 marca 2020

Zmiana informacji z 16 marca 2020 uzasadniona sytuacją, gdy osoba chcąca skorzystać z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nie ma dostępu do internetu:

Plakat (format png)
Oświadczenie (format pdf)
Wniosek (format docx)

16 marca 2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Plakat
Oświadczenie
Wniosek

1 stycznia 2020

Harmonogram
Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu krakowskiego

6 grudnia 2019

Zmiana w funkcjonowaniu dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

26 listopada 2019

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą Nr 267/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2020 r.”

14 października 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

9 września 2019

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

17 czerwca 2019

Informacja dotycząca pracy punktu NPP w Zabierzowie

27 marca 2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu krakowskiego

28 lutego 2019

Informacja o przeniesieniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  zmiany godzin funkcjonowania punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

3 stycznia 2019

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

31 grudnia 2018

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa od 1 stycznia 2019 roku

10 grudnia 2018

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim – harmonogram

26 listopada 2018

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 271/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.”:

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie

15 października 2018

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.”

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej:

10 września 2018

Zarządzenie Nr 104 /2018 Starosty Krakowskiego z dnia 5 września  2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 r.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

29 grudnia 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1.stycznia 2018r.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

24 listopada 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 251/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku”.

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie
Załącznik do uchwały

26 października 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku”:

20 października 2017

Zarząd Powiatu w Krakowie powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 roku oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

18 października 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1.listopada 2017 r.

29 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 79 /2017 Starosty Krakowskiego z dnia 29 sierpnia  2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2018 r.

28 kwietnia 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1 maja 2017 r.

27 marca 2017

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 1 kwietnia 2017 r.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.


23 grudnia 2016

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz sposobach wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim w 2017 r.


18 listopada 2016

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” dokonano wyboru realizatora zadania.


14 października 2016
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku.

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 listopada 2016 r. do godz.15.00 pod adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.


13 października 2016
Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 175/2016 z dnia 6 października 2016 roku powołał skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert pt. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 roku” oraz przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.


Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.


Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.


Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy prawnej